Kontakt

Bygglovstelefonen: 0225-342 00
E-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Bygglovshandläggare
Jon Hanzén
Gemensam bygglovstelefon: 0225-342 00
E-post: jon.hanzen@hedemora.se

Assistent
Martin Eriksson
Gemensam bygglovstelefon: 0225-342 00 
E-post: martin.eriksson2@hedemora.se


Till kommunen växel: 0225-340 00

Byggnadsinspektör
Stefan Kvarnström
Gemensam bygglovstelefon: 0225-342 00
E-post: stefan.kvarnstrom@hedemora.se

Stadsarkitekt
Jenni Wettemark
Telefon: 0225-340 96
E-post: jenni.wettemark@hedemora.se

Dela sidan på sociala medier

Bygga utan lov

Särskilda bestämmelser finns för en- och tvåbostadshus.
Nedanstående åtgärder får utföras utan bygglov.
Uteplatser och plank 
Inom 3,6 meter från ett en- och tvåbostadshus får man utan bygglov bygga skyddade uteplatser med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. 

Skärmtak
Man får också ordna skärmtak över uteplatser, altaner balkonger eller entréer om taken sammanlagt inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaken får inte heller sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Fristående komplementbyggnader; friggebod 
I omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus får man sätta upp obegränsat antal fristående komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsarea på högst 15 kvadratmeter. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 3 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter och brandkrav mot brandspridning måste vara uppfyllda. Det kan behövas tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, vilket normalt innebär inom 100 meter från sjö eller vattendrag. 

Grannar
De grannar som blir berörda av något av det som nämns ovan kan medge att avståndet till tomtgränsen får vara mindre än 4,5 meter. Då krävs inte heller bygglov. Medgivande från grannar bör göras skriftligt med tanke på eventuell framtida försäljning.

Inom område med detaljplan
Man får utan bygglov färga om till en "vanlig" färg, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på småhus om det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Med "vanlig" färg menas vit, faluröd, ljusgul och ljusgrå.

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse
Man får utan bygglov göra mindre tillbyggnader av småhus och komplementbyggnader utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Fråga miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vad som gäller för din fastighet.

Länk till de nya reglerna som gäller från och med 2 Juli 2014
Nya Regler

Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-08-15