Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Granskning för del av Rensbo 1:30

planomradetsavgransning.jpg

Detaljplan i Hedemora kommun för del av Rensbo 1:30

Standard planförande

Granskningstid: 10 juli 2017 – 26 juli 2017

Detaljplanen berör del av Rensbo 1:30. Området ligger på norrsidan av Rensbo berget och sträcker sig ner till Rensboviken och möter strandkanten med en kil. Fastigheten är långsmal med tät skog på sidorna. Området är i stort avverkad från vegetation. Området är ej tidigare detaljplanelagt. Syftet med att ta fram detaljplanen är att möjliggöra för ny fritidsbebyggelse.

Strandskyddet föreslås att upphävas för begränsade delar av planområdet. Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan och därför har en miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen inte upprättats. Planförslaget är i linje med gällande översiktsplan.

Kända sakägare och andra intressenter ges nu återigen möjlighet att lämna synpunkter. Dessa skickas skriftligen till Miljö- och Samhällsbyggförvaltningen, 776 28 Hedemora, senast den 26 juli 2017. Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta detaljplanen.

Om inga väsentliga invändningar inkommer kommer planförslaget antas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden efter denna granskning.

Upplysningar lämnas av planarkitekten Carina Jacob 0225-340 95, carina.jacob@hedemora.se.

Utställningslokaler:
Kommunens reception, Hökargatan 6, Hedemora
Stadsbiblioteket, Hökargatan 10, Hedemora

Planhandlingarna hittar ni också på kommunens hemsida, detaljplaner - på gång.

Har ni funderingar kring vad en detaljplan är eller dess process hittar ni information genom länkarna nedan.

 

Detaljplaner – vad är det?

Detaljplaneprocessen

 


Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-07-10