Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Plansamråd för Brunnsjöliden

060827_HF_Brunnsjons_sodra_strand.jpg

Detaljplan i Hedemora för Brunnsjöliden

Standard planförande

Samrådstid: 19 december 2016 – 5 februari 2017

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ny bostadsmark, fotbollsplan och servicebyggnad för idrotten, fastighetsreglering samt utveckla strandområdet nordöstra del. Planförslaget är i linje med gällande översiktsplan.

Planområdet ligger i centrala Hedemora. Söder om järnvägen, norr om Brunnsjövägen, öster om Brunnsjön och söder om Finstavägen. Planområdets kvartersmark omfattar Lövkojan, Syllen, Resedan och idrottsanläggningen. Strandskyddet föreslås att upphävas delvis. Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan och därför har en miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen inte upprättats.

Planförfattaren från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer vara på plats på Hedemoras stadsbibliotek torsdagen den 26 januari 2017, kl. 16-19.

Under samrådstiden bjuder Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen in alla intresserade till ett öppet samrådsmöte om förslag till detaljplan för Brunnsjöliden.

När: onsdag den 18 januari 2017, kl. 18:00

Var: Kommunhuset (Tjäderhusets personalingång)

Synpunkter på planförslaget lämnas till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Hedemora kommun, 776 28 Hedemora eller miljoochbyggkontoret@hedemora.se, senast den 5 februari 2017. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar lämnas av planarkitekten Carina Jacob 0225-340 95, carina.jacob@hedemora.se.

Utställningslokaler:

Kommunens reception, Hökargatan 6, Hedemora vardagar kl. 8-17.

Stadsbiblioteket, Hökargatan 10, Hedemora, vardagar kl. 10-19.

Planhandlingarna hittar ni också på kommunens hemsida, detaljplan - Brunnsjöliden.
 

Har ni funderingar kring vad en detaljplan är eller dess process hittar ni information genom länkarna nedan. 

Detaljplaner – vad är det?

Detaljplaneprocessen

Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2016-12-21