Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Plansamråd för del av Rensbo 1:30

Grundkarta_web.jpg

Detaljplan i Hedemora kommun för del av Rensbo 1:30

Standard planförande

Samrådstid: 6 februari 2017 – 20 mars 2017

Detaljplanen berör del av Rensbo 1:30. Området ligger på norrsidan av Rensbo berget och sträcker sig ner till Rensboviken och möter strandkanten med en kil. Fastigheten är långsmal med tät skog på sidorna. Området är i stort avverkad från vegetation. Området är ej tidigare detaljplanelagt. Syftet med att ta fram detaljplanen är att möjliggöra för ny fritidsbebyggelse.

Strandskyddet föreslås att upphävas delvis. Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan och därför har en miljökonsekvensbeskrivning enligt  plan- och bygglagen inte upprättats.
Planförslaget är i linje med gällande översiktsplan.

Planförfattaren från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer vara plats på Hedemoras stadsbibliotek onsdagen den 15 februari 2017, kl. 16-19.

Synpunkter på planförslaget lämnas till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Hedemora kommun, 776 28 Hedemora eller miljoochbyggkontoret@hedemora.se, senast den 20 mars 2017. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter kan då förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar lämnas av planarkitekten Carina Jacob 0225-340 95, carina.jacob@hedemora.se.

Utställningslokaler:
Kommunens reception, Hökargatan 6, Hedemora vardagar kl. 8-17.
Stadsbiblioteket, Hökargatan 10, Hedemora, vardagar kl. 10-19.

Planhandlingarna hittar ni också på kommunens hemsida, detaljplaner - på gång.

Har ni funderingar kring vad en detaljplan är eller dess process hittar ni information genom länkarna nedan.

Detaljplaner – vad är det?

Detaljplaneprocessen

 

Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-02-07