Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Underrättelse om granskning

Vikmanshyttan.JPG

Detaljplan för Vikmanshyttan 4:4 mfl. Utställningstid 27 april till 20 maj.

Det ligger i kommunens intresse att bevaka samhällsutvecklingen och ta initiativ i planfrågor. Denna detaljplan tas fram för att underlätta utvecklingen i Vikmanshyttan.
Syftet är att:

• Ersätta stora delar av den äldre byggnadsplanen från 1951.

  • • Möjliggöra utveckling av handel, kontor och verksamheter.

• Göra befintlig bebyggelse planenlig och möjligöra om- och tillbyggnader av
  bostadshus.

Sedan samrådet har planförslaget reviderats efter inkomna synpunkter.

Sakägare och andra intressenter ges nu återigen möjlighet att komma in med synpunkter. Information om var handlingarna finns att tillgå översänds till kända sakägare i och med detta brev. Fastighetsägare görs uppmärksamma på att boende och eventuella hyresgäster eller arrendatorer som är knutna till fastigheten har rätt att framföra synpunkter i planärendet.Fastighetsägare bör därför snarast informera dessa om planförslaget.

Skriftliga synpunkter lämnas till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Box 201, 776 28 Hedemora, senast den 20 maj 2016. Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta detaljplanen.

Om inga väsentliga invändningar inkommer antas planförslaget av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden efter denna granskning.

Bilagor som pdf-filer

Underrättelse om granskning

Plan- och genomförandebeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse


Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2016-05-02