Du är här:
Kontakt

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Förvaltningschef
Kenneth Berggren
0225-340 64 
E-post: kenneth.berggren@hedemora.se

Förvaltningsassistent
Inga-Lill Widlund Alfredsson
0225-340 81
e-post Inga-Lill

Dela sidan på sociala medier

Bygga, Bo & Miljö

Jaktstigen.png

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar under miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Planavdelningen ansvarar för översiktlig planering liksom fördjupade översiktsplaner samt alla detaljplaner. Uppdragen har en stor spännvidd; stadsdelsförnyelser, kompletteringar i stadskärnan, större och mindre bostadsprojekt, nya verksamhetsområden och nya vägdragningar. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar de flesta detaljplaner, utom de principiellt viktiga eller ekonomiskt tunga planerna som går till fullmäktige.

Bygglovsavdelningen är både myndighet och rådgivande i olika typer av ärenden. Avdelningen arbetar i första hand med lovärenden, som till exempel rivnings-, mark och bygglov, men även förhandsbesked och strandskyddsärenden. Utöver detta är avdelningen tillsynsmyndighet för bland annat ovårdade tomter och olika typer av anmälningsärenden. Arbetet på bygglovavdelningen styrs av PBL.

Miljöavdelningen är både myndighet och rådgivande i olika typer av ärenden. Avdelningens ärenden omfattar bla tillsyn och förebyggande informationsverksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet vilket innefattar delverksamheterna hälsoskydd, livsmedelstillsyn, enskilda avlopp, vatten, naturvård, miljöskydd och miljöövervakning. Miljöavdelningen arbetar även med frågor som berör kemikalier, naturvård och renhållning/avfall.

Kart- och mätavdelningen uppdrag är att förse staden med geografisk information. Avdelningen samordnar också vilken geografisk data som ska finnas inom kommunen. Avdelningen har rollen som samordnare och leverantörer av geografisk information.
Efterfrågan inom GIS‐uppdrag är hög med ökat behov inom bostadsbyggnadsprocessen. Avdelningen ansvarar för fastighetsinformationen inom Hedemora kommun. Avdelningen utför också kart- och mättjänster som behövs för bygglov och planläggning.

Aktuellt

2017-03-20

Har du planer på att bygga?

Bygga, Bo & Miljö - ctl00_cph1_dcMain_po_497_dc497_pg3756_Image1

Våren är högsäsong på byggavdelningen och därfö...

2017-02-06

Plansamråd för del av Rensbo 1:30

Bygga, Bo & Miljö - ctl00_cph1_dcMain_po_497_dc497_pg3647_Image1

Detaljplan i Hedemora kommun för del av Rensbo 1...

2016-12-21

Plansamråd för Brunnsjöliden

Bygga, Bo & Miljö - ctl00_cph1_dcMain_po_497_dc497_pg3578_Image1

Detaljplan i Hedemora för Brunnsjöliden Sta...

Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-03-20