Kontakt

Telefontider på bygglovstelefonen: Mån-Fre 08.00-10.00

Bygglovstelefonen: 0225-342 00
E-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Byggnadsinspektör
Jon Hanzén
Gemensam bygglovstelefon: 0225-342 00
E-post: jon.hanzen@hedemora.se

Byggnadsinspektör
Mikael Ginstrup
Gemensam bygglovstelefon: 0225-342 00
E-post::mikael.ginstrup@hedemora.se

Till kommunen växel: 0225-340 00

Bygglovskoordinator
Maria Jakobsson 
Gemensam bygglovstelefon: 0225-342 00
E-post: maria.jakobsson2@hedemora.se

Stadsarkitekt
Jenni Wettemark
Telefon: 0225-340 96
E-post: jenni.wettemark@hedemora.se

Dela sidan på sociala medier

Installation av eldstad

Innan du installerar en eldstad behöver Du göra en anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta gör du genom att kontakta Hedemorasotaren som kommer hem och håller ett tekniskt samråd med dig. Sotaren skickar sedan in anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Innan du kontaktar sotaren kan det vara bra att ha bestämt vilket fabrikat och vilken modell av eldstad som ska installeras.

Bläddringsbar pdf broschyr om eldstad hittar ni på länken nedan
Installera eldstad

  560440-stylish-fireplace.jpg


Startbesked
Installationen får inte påbörjas förrän ett startbesked har givits av Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Besiktning
När eldstaden är installerad ska den besiktigas av sotare.  Tillträdesanordningarna på taket ingår också i besiktningen.

Sotaren skickar besiktningsprotokollet för den godkända eldstaden till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, som ger ett slutbesked.

Slutbesked
Eldstaden får inte tas i bruk förren ett slutbesked har givits av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Sanktioner
Att påbörja installationen innan starbesked givits, eller att ta eldstaden i bruk innan slutbesked givits kan ge dryga böter. Så se till att ha fått startbesked innan installationen påbörjas och slutbesked innan du börjar elda.

Hedemora Sotaren AB

Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-03-02