Kontakt

Telefontider på bygglovstelefonen: Mån-Fre 08.00-10.00

Bygglovstelefonen: 0225-342 00
E-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Byggnadsinspektör
Jon Hanzén
Gemensam bygglovstelefon: 0225-342 00
E-post: jon.hanzen@hedemora.se

Byggnadsinspektör
Mikael Ginstrup
Gemensam bygglovstelefon: 0225-342 00
E-post::mikael.ginstrup@hedemora.se

Till kommunen växel: 0225-340 00


Bygglovskoordinator
Maria Jakobsson 
Gemensam bygglovstelefon: 0225-342 00
E-post: maria.jakobsson2@hedemora.se 

Stadsarkitekt
Jenni Wettemark
Telefon: 0225-340 96
E-post: jenni.wettemark@hedemora.se

Dela sidan på sociala medier

Laga kraft & överklagan

Laga kraft
När ett bygglov eller ett förhandsbesked beviljats ska sökanden (byggherren) samt de som lämnat synpunkter i ärendet, som inte har blivit tillgodosedda, delges. Beslutet skickas som ett rekommenderat brev som får hämtas ut på postens utlämningsställe.

Beslutet om bygglov eller förhandsbesked ska kungöras genom ett meddelande i Post- och inrikes tidningar samt att meddelande om kungörelse ska skickas till ägare gränsande fastigheter och övriga kända sakägare.

Fram till 4 veckor efter det att beslutet har kungjorts i post- och inrikes tidningar kan alla sakägare överklaga. Den som får en delgivning har 3 veckor på sig att överklaga från den dag då beslutet hämtades ut på posten. Därefter vinner beslutet laga kraft.

 

Överklagan
Den som vill överklaga miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ska göra det skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Box 201
776 28 Hedemora

Nämnden kontrollerar att skrivelsen har inkommit i rätt tid och vidarebefordrar överklagandet med tillhörande handlingar till Länsstyrelsen i Dalarna som prövar överklagandet.

Skriv vilket beslut ni överklagar.

Ange varför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni vill ha. Sänd även med sådant som ni anser ha betydelse, men som ni inte redan har givit in.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ett ombud kan istället ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med en fullmakt.

Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-03-02