Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Granskning för Brunnsjöliden

Brunnsjoliden_granskning.jpg

Detaljplan i Hedemora Brunnsjöliden

Standard planförande

Granskningstid: 6 september 2017 – 20 september 2017

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ny bostadsmark, fotbollsplan och servicebyggnad för idrotten, fastighetsreglering samt utveckla strandområdet nordöstra del. 

Planområdet ligger i centrala Hedemora. Söder om  järnvägen, norr om Brunnsjövägen, öster om Brunnsjön  och söder om Finstavägen. Planområdets kvartersmark  omfattar Lövkojan, Syllen, Resedan och idrottsanläggningen. Strandskyddet föreslås att upphävas.

Strandskyddet föreslås att upphävas för begränsade delar av planområdet. Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan och därför har en miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen inte upprättats. Planförslaget är i linje med gällande översiktsplan.

Kända sakägare och andra intressenter ges nu återigen möjlighet att lämna synpunkter. Dessa skickas skriftligen till Miljö- och Samhällsbyggförvaltningen, 776 28 Hedemora eller miljoochbyggkontoret@hedemora.se, senast den 20 september 2017. Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta detaljplanen.

Om inga väsentliga invändningar inkommer kommer planförslaget antas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden efter denna granskning.

Upplysningar lämnas av planarkitekten Carina Jacob 0225-340 95, carina.jacob@hedemora.se.

Utställningslokaler:
Kommunens reception, Hökargatan 6, Hedemora
Stadsbiblioteket, Hökargatan 10, Hedemora

Planhandlingarna hittar ni också på kommunens hemsida, detaljplaner - på gång.

Har ni funderingar kring vad en detaljplan är eller dess process hittar ni information genom länkarna nedan.
Detaljplaner – vad är det?
Detaljplaneprocessen

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-09-06