Kontakt

 

Hållbarhetsstrateg
Angela Poroli
tel 0225-341 99 
angela.poroli@hedemora.se


Till kommunens växel: 0225-340 00

Besök: Receptionen
            Hökargatan 6
            Hedemora

Dela sidan på sociala medier

Folkhälsa

- ett socialt perspektiv på hållbar utveckling

little girl and her grandpa sniffing at a chanterelle

En god och jämlik hälsa i Hedemora

Utvecklingen av hälsan i befolkningen är viktig för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande.

Utgångspunkten för folkhälsoarbetet är det nationella folkhälsomålet  -"att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. För att underlätta arbetet med att nå det övergripande målet har en målstruktur med elva målområden beslutats av riksdagen. 
Läs mer här.

Vi vill att folkhälsoarbetet i Hedemora kommun ska främja en god och jämlik hälsa. En god folkhälsa handlar inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Hälsans bestämningsfaktorer består av många olika faktorer som i de allra flesta fall kan påverkas genom olika typer av samhällsinsatser. Allt på bilden nedan påverkar folkhälsan, direkt eller indirekt, och det finns ett samband mellan de olika faktorerna.

Bestamningsfaktorer.png

Hälsans bestämningsfaktorer, fritt efter Dahlgren & Whitehead (1991)

De politiska prioriteringarna finns att läsa i Mål och budget.

På sidorna här intill finns information om kommunens folkhälsoarbete.


Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-02-15