Kontakt

Dela sidan på sociala medier

E-TJÄNSTER/ BLANKETTER

Saknar du någon blankett kan du söka blankettarkiv.
Meddela om du hittar felaktigheter till information@hedemora.se.

 

Miljö & Samhällsbyggnad

Bygg
 • Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd
 • Anmälan Kontrollansvarig
 • Ansökan - enklare ärenden/kompletteringsåtgärder
 • Ansökan om bygglov
Livsmedel, alkohol, tobak och läkemedel
 • Ansökan/anmälan av livsmedelsanläggning

Näringsliv & arbete

Lokaler
 • Lediga företagslopkalerlokaler i Hedemora kommun

Stöd & omsorg

Ansökan

Barn & utbildning

Förskola, familjedaghem och fritids
 • Anhållan om ledighet
 • Gymnasium
  • Ansökan om inackorderings- och resebidrag
  Vuxenutbildning
  Musikskolan
  • Anmälan musikskolan

  Se, göra och uppleva

  Föreningar
  Evenemang
  • Evenemangskalender

  Överförmyndare

  Anmälan-intresseanmälan
  • Intresseanmälan god man/förvaltare
  • Intresseanmälan god man för ensamkommande barn
  • Anmälan till överförmyndare
  Förmyndare
  • Förteckning tillgångar och skulder
  • Redogörelse förmyndare
  Gode män och förvaltare
  • Förteckning över tillgångar och skulder

  Politik och delaktighet

  Så kan du påverka
  Sida uppdaterad 2017-06-21