Kontakt

Dela sidan på sociala medier

E-TJÄNSTER/ BLANKETTER

Saknar du någon blankett kan du söka blankettarkiv.
Meddela om du hittar felaktigheter till information@hedemora.se.

 

Miljö & Samhällsbyggnad

Bygg
  • Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd
  • Anmälan Kontrollansvarig
  • Ansökan - enklare ärenden/kompletteringsåtgärder
  • Ansökan om bygglov
Livsmedel, alkohol, tobak och läkemedel
  • Ansökan/anmälan av livsmedelsanläggning
Miljö
  • Nedgrävning av avliden häst
  • Anmälan om kompostering av hushållsavfall

Näringsliv & arbete

Lokaler
  • Lediga företagslopkalerlokaler i Hedemora kommun

Stöd & omsorg

Ansökan

Barn & utbildning

Förskola, familjedaghem och fritids
Grundskolan
Gymnasium
  • Ansökan om inackorderings- och resebidrag
  • Anmälan/avanmälan specialkost
Vuxenutbildning
  • Ansökan till vuxenutbildning
Musikskolan
  • Anmälan musikskolan
För personal
  • Anmäl/Avanmäl specialkost, personal

Se, göra och uppleva

Föreningar
Evenemang

Överförmyndare

Anmälan-intresseanmälan
  • Intresseanmälan god man/förvaltare
  • Intresseanmälan god man för ensamkommande barn
  • Anmälan till överförmyndare
Förmyndare
Gode män och förvaltare
  • Förteckning över tillgångar och skulder

Politik och delaktighet

Så kan du påverka
Sida uppdaterad 2017-09-13