Du är här: » »
Kontakt

Bygglovstelefonen: 0225-342 00 Telefontid mån-fre 08.00-10.00
E-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Byggnadsinspektör
Jon Hanzén
Gemensam bygglovstelefon: 0225-342 00
E-post: jon.hanzen@hedemora.se


Till kommunens växel: 0225-340 00


Dela sidan på sociala medier

Skyddsrum

I Hedemora kommun finns ca 115 skyddsrum med plats för ca 9300 personer.3335737-skyddsrum.jpg

Skyddsrum byggs i syfte att skydda befolkningen i händelse av krigshandlingar. Byggandet sker endast i områden där risken för stridshandlingar vid angrepp bedöms särskilt stor - skyddsrumsområden. I Hedemora kommun finns för närvarande inget skyddsrumsområde. Alla befintliga skyddsrum ska dock alltid vidmakthållas.

Underhållsbesiktning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB utför fortlöpande underhållsbesiktningar av skyddsrummen för att kontrollera att de har tillfredställande skyddsförmåga. Fel som beror på bristande tillsyn, vård och underhåll måste Du som ägare åtgärda och bekosta. Du som tänker köpa en fastighet med skyddsrum, kontrollera så att den utrustning som hör till skyddsrummet verkligen finns kvar. I annat fall blir det Du som ägare som måste ombesörja och bekosta en komplett utrustning.

Fastighetsägarens ansvar
Det är fastighetsägaren som har ansvar för att skyddsrummet vårdas och att inte skyddsförmågan nedsätts p g a otillåtna ingrepp. Det innebär ansvar för vård och underhåll av skyddsrummet och dess utrustning:

  • ansvar för att skyddsrummet kan ställas i ordning inom 48 timmar vid order från myndighet.
  • skyldighet att göra skyddsrummet åtkomligt vid MSB:s underhållsbesiktning.
  • skyldighet att upplåta skyddsrummet åt allmänheten under beredskap och krig.
  • att Du har rätt att göra förändringar i skyddsrummet under vissa förutsättningar. Kontakta alltid MSB.
  • att Du har rätt att i fredstid använda skyddsrummet för annat ändamål.

Byggnader med skyddsrum skall förses med skyltar som talar om var skyddsrum finns. Skyltarna skall sitta uppe i fredstid.

Länkar:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-04-09