Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Bibliotekets kundundersökning

Biblioteket_collage_600x300px.jpg

Under 4 veckor i november 2016 svarade biblioteksbesökare vid stadsbiblioteket på kundundersökningen, ”Vad tycker Du om Hedemora stadsbibliotek?”

Resultatet av undersökningen visade på stor kundnöjdhet med bibliotekets service.

Medelvärdet av svaren på en skala 1-5 (där 5 är mycket nöjd) - se nedan (2013 års siffror inom parentes):                                                   

* personalens bemötande    4,75               (4,63)           

* personalens kompetens    4,75               (4,67)           

* bibliotekets utbud             4,51               (4,42)           

* bibliotekets öppettider      4,33               (4,10)           

* bibliotekets information   4,52               (4,41)           

* bibliotekets lokaler           4,61               (4,38)           

* bibliotekets webbplats      4,34               (4,23)           

* biblioteket i sin helhet      4,70               (4,54)

62 % av svaren lämnades via bibliotekets webbplats, 38 % på plats i biblioteket.

71 % av de svarande var kvinnor, 26 % män och 3 % ville inte svara.

85 % svarade att de besöker biblioteket varje vecka/månad. De flesta besöker biblioteket för att låna/återlämna, läsa dagstidning/tidskrift, beställa böcker/medier, söka information men även för studier och programverksamhet.   

När det gäller skillnad i svar utifrån kön, visade undersökningen på små skillnader.

Det som är framkom i kommentarsfältet (förslag till förbättringar):  
- Att belysningen i vissa delar av bibliotekslokalen är bristfällig och behöver förbättras.
- Att ett omfattande behov av ytterligare studieplatser och läsfåtöljer finns.

Bibliotekspersonalen vill Vi rikta ett stort TACK till de biblioteksbesökare som deltog i kundundersökningen. 

Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-02-10