Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Granskning för Vikmanshyttan 4:4 m.fl.

vikmanshyttan.jpg

Detaljplan i Hedemora kommun för Vikmanshyttan 4:4 mfl, nedre Solhaga

Normalt planförande

Utställningstid: 31 juli 2017 – 6 september 2017

Då det kommit till kommunens kännedom att förslaget om ny detaljplan inte nått ut till alla och på grund av semestertider förlängs granskningstiden till 6 september 2017.

Denna detaljplan berör centrala Vikmanshyttan, som är ett äldre brukssamhälle. För nu gällande planområde gäller idag ett antal detaljplaner samt en byggnadsplan som har reglerat markens utformning och användning sedan 1951 för industriändamål. Syftet är att ersätta stora delar av den äldre byggnadsplanen från 1951, möjliggöra utveckling av handel, kontor och verksamheter och göra befintlig bebyggelse planenlig och möjliggöra om- och tillbyggnader av bostadshus.  

Strandskyddet föreslås att upphävas för begränsade delar av planområdet. Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan och därför har en miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen inte upprättats. Planförslaget är i linje med gällande fördjupade översiktsplan för Vikmanshyttan.

Kända sakägare och andra intressenter ges nu återigen möjlighet att lämna synpunkter. Dessa skickas skriftligen till Miljö- och Samhällsbyggförvaltningen, 776 28 Hedemora eller miljoochbyggkontoret@hedemora.se, senast den 6 september 2017. Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta detaljplanen.

Om inga väsentliga invändningar inkommer kommer planförslaget antas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden efter denna granskning.

Upplysningar lämnas av planarkitekten Carina Jacob 0225-340 95, carina.jacob@hedemora.se. 

Utställningslokaler:
Kommunens reception, Hökargatan 6, Hedemora
Stadsbiblioteket, Hökargatan 10, Hedemora                                                                               Handlar'n i Vikmanshyttan

Planhandlingarna hittar ni också på kommunens hemsida, detaljplaner - på gång.

 

Har ni funderingar kring vad en detaljplan är eller dess process hittar ni information genom länkarna nedan.

Detaljplaner – vad är det?

Detaljplaneprocessen


 

 

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-08-25