Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Nytt från kommunstyrelsen

1069186-meeting_web.jpg

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunstyrelsens (KS) sammanträde i Hedemora den 14 mars 2017. För att läsa protokollet i helhet: klicka här

Hedemora utvecklar sitt integrationsarbete
Björn Björklund, projektledare i AMIF*-projektet "En väg in", informerar om arbetet med att utveckla en plattform för att integrera nyanlända i näringslivet. Förhoppningen är att plattformen ska underlätta för alla parter och öka möjligheten att utveckla värdefulla samarbeten.

*Asyl-, Migration- och Integrationsfond


Hedemora går ur ”Föreningen Sveriges Vattenkommuner” (FSV)
Hedemora kommer begära utträde ur Föreningen Sveriges Vattenkommuner. Föreningen verkar för att de kommuner som bidrar till landets elproduktion med sina forsar ska få del av den värdeskapning som sker lokalt. I Hedemora kommun finns ingen elproduktion längs Dalälven vilket är orsaken till utträdet.

Kommunen vill förbättra sin styrning
Hedemora kommun har påbörjat ett arbete för att förenkla och förbättra styrning av kommunen. Idag finns många styrdokument* och frågan har lyfts om några kan slås samman eller behövs ses över. Förslag lämnades och antogs av KS.

*Styrdokument är en del av kommunens ledningssystem och fungerar som ett verktyg för att förverkliga politiska mål och beslut.Ersättningen till förtroendevalda ändras
Ersättningen för resor som kommunens förtroendevalda politiker gör i sina uppdrag ändras så samma gäller som för anställda i kommunens organisation. Detta innebär att reseersättning utgår ifrån ordinarie bostad, ordinarie arbetsplats eller studieort till sammanträdesort om avståndet överstiger tre km. Ersättning för resor gäller endast vid nyttjande av egen bil eller vid utlägg för buss- eller tågbiljett.

 

Ny plan för personalförsörjning i Hedemora
Ett viktigt uppdrag i kommunens organisation är att säkerställa att det finns tillräckligt med personal för att kunna bedriva verksamhet inom vård, skola, simhall, bibliotek osv. Kommunen har därför tagit fram en ny personalförsörjningsplan som ska hjälpa kommunen att planera behovet och tillsätta personal. Planen antogs av KS.Fler chefer i Hedemora
Kommunen har höga sjuktal och målet är att minska dessa från 8,2 % till 4 %. Ett led i detta arbete är att öka förutsättningarna för cheferna att hinna med alla delar inom sina uppdrag, som ex arbetsmiljöarbete, genom att tillsätta fler chefer. Cheferna inom Bildningsförvaltningen (skola, fritid, kultur) och Vård- och omsorgsförvaltningen har idag ofta 30-40 medarbetare per chef, ibland även upp till 60 stycken. För att underlätta arbetsmiljöarbetet så är målsättningen att varje chef ska ha som mest 25-30 medarbetare.
Kommunchef Annika Strand har fått i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningschefer genomföra uppdraget med förtätningen av chefer. 

Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-03-17