Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Nytt från kommunstyrelsen

1069186-meeting-1_web.jpg

Här sammanfattas några av de ärenden som behandlades under kommunfullmäktige (KF) sammanträdet den 28 mars 2017 och kommunstyrelsens strategiutskott (SU) den 27 mars 2017 i Hedemora.

Hedemora blomman
På dagens sammanträde delar kommunfullmäktiges ordförande Jonas Carlgren (M) ut blomma till Edvin Anger med följande motivering: "Äntligen har Hedemora en skidåkare av rang. Med styrka, teknik och taktik nådde Edvin ända upp i topp. Guld i sprinten i ungdoms-SM och andra platsen på Ungdoms-Vasan visar på Edvins stora bredd och talang. Vi hoppas på nästa säsong och fler fantastiska lopp."

Årsredovisning 2016

Utkastet till kommunens budget för 2016 presenteras och ekonomichefen redogör för dess innehåll. Årsredovisningen godkänns av kommunfullmäktige men Gustav Ericsson (M) deltar inte i beslutet med motiveringen "Moderaterna deltar inte i beslut om årsredovisning för 2016 med hänvisning till att handlingarna kom oss till del mindre än 24 timmar innan kommunstyrelsens arbetsutskott.".

Revisionsberättelse för 2016
Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och i Hedemora Energi AB med dotterbolagen Hedemora Kraft och Värme AB och Hedemora Elnät AB samt AB Hedemorabostäder med dotterbolag Hedemora kommunfastigheter AB.

Revisorerna anser att räkenskaperna är rättvisande ör föreslår därför att kommunstyrelsen, nämnderna och enskilda ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet. Kommunstyrelsens beslut blir att de beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Översyn av mat- och måltidspolicy
Ett medborgarförslag om att det ska serveras lokalproducerad mat och att kommunen ska undvika att köpa in lightprodukter behandlades i januari av kommunstyrelsen. Kostchefen har med anledning av det lämnat en redogörelse hur kostsammansättningen ser ut dels för att klara skollagens krav på näringsinnehåll samtidigt som Livsmedelsverkets råd att använda mer omättat/fleromättat fett. Kommunstyrelsen beslutade att bildningsnämnden får i uppdrag att se över den mat- och måltidspolicy som finns idag. Den nya policyn ska lämnas till bildningsnämnden den 4 oktober 2017.

Ansökan från Norn Bruks Vänner
Norn Bruks Vänner ansöker om pengar till att reparera taket på Backängsladan. Ladan ligger vid Ryssleden där Norn Bruks Vänner sköter om röjning, staket och spångar. Efter att skogen avverkats kring Ryssleden blev vindskyddet för Backängsladan sämre och taket har blåst av. Föreningen ansöker om ett bidrag för materialkostnader för att kunna laga taket. Ansökan godkänns och Hedemora kommun står för materialkostnader på max 10 000 kronor. Norn Bruks Vänner ska komma in med ett kostnadsunderlag innan bidraget betalas ut. (SU)

Nya villatomter på Västkusten
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Strategiutskottet att ta fram förslag på nya villatomter och då främst på Västkusten.  Samtidigt beslutas det att stadsarkitekten ska fortsätta arbetet med att utveckla trafikplanen för Åsgatan, Rådhustorget. Arbetet fortsätter också med att ta fram en strategi för omsorgsboende, förskola och skola, belysningen i staden och att ta fram ett skyltprogram för riksvägen. (SU)


För att läsa protokollen i helhet:

Kommunfullmäktige: klicka här
Kommunstyrelsens strategiutskott: klicka här

 

Saknar Du någon information?

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2017-04-03