Kontakt

Socialt stöd - socialkontoret

Ring oss 0225-340 56 alt. kommunens växel 0225-340 00                     Fax: 0225-340 57
                     
                      
RECEPTIONENS ÖPPETTIDER måndag - fredag 10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

Telefon är bemannad: måndag - fredag 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00                                                  

Agneta Ivåker, Förvaltningschef
0225-340 44               
E-post: agneta.ivaker@hedemora.se

Besök: Hökargatan 8, Hedemora    
Postadress: Box 201, 776 28 Hedemora
E-post: socialkontoret@hedemora.se

Dela sidan på sociala medier

Individ- och familjeomsorgen

Individ och familjeomsorg (IFO) är den del av socialtjänsten, som har det yttersta ansvaret för människor i utsatta livssituationer.

Verksamheten ansvarar i huvudsak för följande områden:

  1. Stöd och rådgivning till barn, ungdomar och föräldrar.
  2. Stöd och rådgivning till personer med missbruksproblem samt deras anhöriga.
  3. Ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer.

Fokus på barnets bästa är vägledande i vårt arbete. Målsättningen är att garantera den enskilde en skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor, samt säkerställa att barn och ungdomar i kommunen ges möjlighet till trygga och utvecklande, uppväxtvillkor och skydd i utsatta situationer.

Kontakt
Kontakta oss på telefon 0225 340 56 eller via kommunens växel 0225 340 00.
Besök hos handläggare efter överenskommelse med handläggarna inom verksamheterna.
Läs mer under respektive verksamhet om du vill veta mer.

Stöd och hjälp från Individ- och familjeomsorgen är kostnadsfritt.

Synpunkter och klagomål
Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheterna. Vår organisation ska präglas av ett gott bemötande. Vi vill ge bra hjälp och service. Det är viktigt för oss att få synpunkter på våra olika verksamheter. Socialförvaltningen har en speciell folder du kan använda. Den finns i receptionen. Du kan även lämna dina synpunkter via hemsidan här 


Överklaga beslut
Alla beslut som fattas av Socialförvaltningen kan överklagas. Hur man överklagar, se nedan.

Tala om vilket beslut ni överklagar genom att: 
ange beslutsfattare och datum för beslutet, ange varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha, uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer, underteckna skrivelsen, bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.
Överklagan skall lämnas in eller skickas till den beslutsfattare, som har fattat beslutet. 

För att överklagandet ska kunna prövas, måste handlingarna ha inkommit senast tre veckor efter den dag ni fick del av beslutet. Om beslutsfattaren inte ändrar beslutet på det sätt ni har begärt, kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten. Vid frågor kontakta socialförvaltningen.

Sekretess
Individ- och familjeomsorgens verksamheter omfattas av sekretessregler till skydd för individen. Huvudprincipen är att sekretess gäller för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det inte är klart att uppgifterna kan lämnas utan att den enskilde eller närstående lider men.

Socialstyrelsen 


Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-06-04