Vi är en av landets bästa kommuner på avfall

sopberg av metallskrot

Avfall Sverige har nu presenterat årets lista över landets bästa kommuner på avfall. På tionde plats av 241 kommuner hittar vi Hedemora som förra året hamnade på plats 82.

Listan bygger på inmatade uppgifter i Avfall Web under år 2020. Sammanvägt index bygger på bland annat kundnöjdhet, miljövärden gällande nyttjande av matavfall, totala mängden restavfall per person och utsortering.

Vad ligger bakom den starka klättringen på listan?

Under 2020 har Hedemora Energi haft en projektanställd avfallsstrateg som arbetat med bland annat kundfrågor och kundinformation. Projektet ”Öppna säcken” initierades, vilket gjorde att sorteringen ökade avsevärt. Det är inte längre tillåtet att slänga hela osorterade sopsäckar på tippen, utan varje sak ska slängas var för sig och på rätt ställe.

Grovavfallsinsamlingen förändrades i syfte att styra mot ökad sortering och materialåtervinning.

Och även återbruket genom Mini-Maxi har utvecklats till ett självklart och uppskattat inslag i vår strävan mot ökad hållbarhet.

- Jag vill tacka både kunder, personal och entreprenörer för ett stort engagemang och gott samarbete, säger verkställande direktör Anders Engdahl. Det är med stor glädje jag ser hur vi lyckats klättra från plats 82 till plats tio på bara ett år. Nu ska vi se till att kunna hålla i denna fina utveckling.

Beräkningen görs utifrån ett sammanvägt index som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt. Totalt ingår 16 nyckeltal inom fyra områden:

  • Förebyggande och avfallsmängder,
  • Återvinning av material och matavfall,
  • Miljöeffekter och kvalitet i insamlingen samt
  • Kundnöjdhet.

Nyckeltalen viktas utifrån miljönytta och prioritet. Kostnader och avfallsavgifter inkluderas inte i detta index.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-06-04
Skriv ut