Kontakt E-tjänster och blanketter Language

Sök på webbplatsen

Din sökning "Politiska möten" gav 33 träffar
Filtrera sökresultat
Dokument
Politiska möten 2022

Senast ändrad 2022-09-28
Vanlig fråga
Vem kan söka föreningsbidrag?

Föreningsbidrag kan sökas av godkända föreningar. För att vara godkänd ska föreningen uppfylla följande villkor:

 • Föreningen ska ha sitt säte i Hedemora kommun och bedriva verksamheten för kommunens medborgare.
 • Föreningens verksamhet ska vara fri från alkohol, tobak och droger.
 • Föreningen ska ha ett bank- eller plusgiro och organisationsnummer.
 • Föreningen ska kunna uppvisa demokratiskt uppbyggda stadgar, justerat årsmötesprotokoll med revisionsberättelse, årsberättelse, ekonomisk berättelse och verksamhetsplan och en bokföring.
 • Föreningen ska ha en egen ekonomisk bärkraft för att få bidrag.
 • Föreningen ska arbeta för en jämställd verksamhet med könsuppdelad statistik.
 • Förening ska kunna visa upp en lista på minst 10 medlemmar med födelsedatum, om inte särskilda skäl finns till grund för sekretess, om så begärs (GDPR).
 • Förening som får stöd ska ge kommunen tillträde till deras anläggningar, verksamhet och handlingar för granskning vid begäran.
 • Förening är skyldig att meddela bildningsförvaltningen alla förändringar som kan påverka förutsättningen för bidrag.
 • Föreningar som bedriver barn/ungdomsverksamhet ska begära in utdrag ur Belastningsregistret för ledare inom verksamheten.
 • Föreningen ska årligen uppdatera och godkänna sina kontaktuppgifter i kommunens föreningsregister (GDPR).

Föreningar och organisationer som normalt inte kan bli bidragsberättigade:

 • Politiska partier och dess föreningar.
 • Trossamfund och religiösa föreningar.
 • Organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.
 • Ekonomiska föreningar eller stiftelser som i stadgar ger rätt till vinstutdelning till enskilda personer.
 • Föreningar vars ideologi går emot principen om allas lika värde, rättigheter och möjligheter.
 • Föreningar som bedriver totalisatorspel eller vadhållning och liknande.
Senast ändrad 2022-08-31
Sida
Ungas inflytande i kommunen

...hur kommunens politiska arbete fungerar och hade i uppdrag att vara m...

Senast ändrad 2022-10-25
Sida
Organisation och politik

...förtroendevalda politiker som väljs vart fjärde å...

Senast ändrad 2022-11-02
Sida
För dig som är förtroendevald

...Ersättning för förlorad arbetsinkomst vid politiskt up...

Senast ändrad 2022-11-09
Sida
Kommunfullmäktige

...politiska möten (pdf) I kalendern kan du se politiska möten...

Senast ändrad 2022-11-21