AnhörigstödNär man som anhörig stöttar och hjälper en närstående kan ansvaret påverka den egna hälsan och välbefinnandet. Du är värdefull för din anhöriga men kan också behöva tid och stöd till dig själv. 

Vad är anhörigstöd?

Du som anhörig har rätt till hjälp och stöd via kommunen. Det gäller dig som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Stödet till anhöriga syftar till att minska deras psykiska och fysiska belastning och på olika sätt bidra med en ökad livskvalitet. 

Anhörigstödet är till för dig

Kommenens anhörigsamordnare finns till för råd och stöd. Det är avgiftsfritt och anhörigsamordnaren omfattas av tystnadsplikt.

Anhörigsamordnaren kan vara behjälplig med att:

  • Finnas tillgänglig för anhöriga
  • Erbjuda individuella samtal
  • Ge råd och stöd per telefon eller genom hembesök
  • Ge personligt riktad information anpassad till den situation den anhörige befinner sig i
  • Ordna anhörigträffar/föreläsningar/utbildning för anhöriga
  • Erbjuda aktuellt informationsmaterial
  • Att förmedla kontakter inom och utom kommunen

Broschyr om anhörigstöd

Navigeringskurs för anhöriga om demens

Navigeringskursen innehåller ett antal föreläsningar, konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med en demenssjukdom.

Navigeringskurs anhöriga

Samarbeten

Anhörigstödet har ett nära samarbete med primärvården, diakon, föreningar, organisationer, studieförbund och nykterhetens bildningsverksamhet. Anhörigsamordnaren kan ordna med kontakt med dessa.

Kontakt

För mer information är du välkommen att ringa till Anhörigsamordnare, i kontaktfliken finns kontaktuppgifter. 

Information på andra språk

arabiska
bosninska
engelska
finska
franska
persiska
somaliska
sorani
tyska

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-09-16
Skriv ut

Anhörigsamordnare
Pia Rickemo Norman
Tfn: 0225-340 33 (måndag - fredag 8.00-16.00) 
E-post: pia.rickemo-norman@hedemora.se

Demenssjuksköterska
Anette Wegner
Tfn: 0225-345 91
e-post: anette.wegner@hedemora.se