Bildningsnämnden

Bildningsnämndens uppgifter och ansvar

Bildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna i enlighet med skollagen. Skolväsendet omfattar skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och fritidshem.

Bildningsnämnden ansvarar även för:

  • Kommunens utbud av yrkeshögskoleutbildningar, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och har det kommunala aktivitetsansvaret.
  • Verksamheterna kultur- och fritid, kulturskola, kostenhet samt biblioteksverksamhet.
  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov, enligt lag om stöd och service för funktionshindrade (LSS).

Läs mer om bildningsnämndens uppgifter i 1:7 Reglemente för bildningsnämnden


Delegationsordning

Enligt kommunallagen får bildningsnämnden uppdra åt ett utskott, en ledamot, en ersättare, eller en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Delegationsordningar


Bildningsnämndens presidium

Ordförande.

Gertrud Hjelte (C)

1:e vice ordförande

Ann-Marie Stenberg Carlsson (S)   

2:e vice ordförande

Allan Mattsson (KL)

Nämndsekreterare

Susanne Hoffman

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-12-08

Nämndsekreterare
Susanne Hoffman
0225-34240 
susanne.hoffman@hedemora.se