Bildningsnämnden

Bildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, utbildning för barn, ungdomar och vuxna.
Dessutom verksamheterna inom kultur, fritid och Hedemora musikskola.
Även ansvar för kommunens samtliga bibliotek samt måltidsverksamhet för skola och äldreomsorg.


137877486158vfc.jpg

Delegationsordning

Enligt kommunallagen får Bildningsnämnden uppdra åt ett utskott, en ledamot, en ersättare, eller en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Delegationsordning PDF

Ordförande.

Christina Lundgren (C)

vice ordf.

Hans Pernsjö (S)    

Sekreterare

Susanne Hoffman

För mer kontaktinformation till nämndens ledamöter och ersättare, besök förtroendemannaregistret.

Bildningsnämndens protokoll: klicka härInformation om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-08-14
Skriv ut


Nämndsekreterare
Susanne Hoffman
0225-34240 
susanne.hoffman@hedemora.se