Elevhälsa

Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget omfattar all personal i skolan, men utöver pedagoger och annan personal finns också särskild elevhälsopersonal som enligt skollagen ska kunna ge insatser genom specialpedagogisk-, medicinsk- och psykologisk kompetens, samt genom kompetens i socialt arbete.

Elevhälsan omfattar förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola.
Kommunens förskolor omfattas av ett specialpedagogiskt stöd via Centrala elevhälsan.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-06-08

Enhetschef

Centrala elevhälsan

Jenny Kämpe

jenny.kampe@hedemora.se

Rektorsassistent

Annika Lindgren

0225-342 36

annika.lindgren@hedemora.se


Till kommunens växel: 0225-340 00

Besöksadress

Ämbetsgatan 6, 776 30 Hedemora

Postadress

Box 201, 776 28 Hedemora


Centrala elevhälsan

Besöksadress:

Ämbetsgatan 6

776 30 Hedemora