Förskola

Rätt till barnomsorg

Rätt till barnomsorgsplats har barnet från 1 års ålder när Ni/Du som vårdnadshavare arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig med annat syskon.Det är dina arbetstider/studietider som styr barnets schema i förskolan. Då någon av vårdnadshavarna är lediga är således även barnet ledigt.

Arbetssökande eller föräldraledig

Om du är arbetssökande eller är föräldraledig med annat barn kan du ansöka om plats i förskola om minst tre timmar per dag (15h/v). Tiderna förläggs då på samma sätt som för allmän förskola.

Ej nyttjad plats

Om du har plats i förskola men inte nyttjat din plats under två månader och särskilda skäl ej föreligger skrivs ditt barn ut från verksamheten. Som särskilda skäl räknas exempelvis långvarig sjukdom eller sommarledighet.

Uppsägning

Vid uppsägning av förskoleplats gäller 30 dagars uppsägningstid.

Barnomsorgsplats vid växelvis boende

Vid växelvis boende är det inte tillåtet att ha plats i två kommuner, enligt nämndbeslut.

Allmän förskola för barn i ålder 3-5 år

Barn har från och med höstterminen det år de fyller tre år rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar/vecka, så kallad allmän förskola. Det är rektor för förskolan som utifrån sin organisation beslutar om vistelsetiden. Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider. Det innebär att barn med allmän förskoleplats alltid är lediga från förskolan under höst-, jul-, sport-, påsk- och sommarlov.

Frågor och svar

Hur gör jag för att söka plats? 

Du ansöker om plats via e-tjänsten som du hittar under E-TJÄNSTER/BLANKETTER på Hedemora kommuns hemsida.
Det datum ni uppger som ”från när plats önskas” avser det datum ni önskar
påbörja inskolningen.


Varför får barnet inte plats på den förskola vi önskat?

Finns det inte plats på den önskade förskolan erbjuds barnet plats på en annan förskola. Du kan dock fortfarande stå kvar i kö till den önskade förskolan.

Hur gör jag för att byta förskola?

Det söker ni via e-tjänsten.


Övrigt

Ni som vårdnadshavare ombesörjer att barnet har:

  • Vagn att sova i.
  • Ombyteskläder samt kläder för alla väder.
  • Blöjor
  • Napp/snuttefilt om det behövs för vilan.

 

Barnomsorg i enskild regi

Om du är intresserad av att starta barnomsorg i enskild regi är du välkommen att kontakta Bildningsförvaltningen.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-06-14


För- och grundskolechef
Förskola/grundskola f-6/elevhälsa/kost

Eva Winarve-Westerholm
0225-342 04
eva.winarve-westerholm@hedemora.se

Barnomsorgshandläggare
Kristina Östberg
0225-341 92
forskola@hedemora.se