KAA-kommunernas aktivitetsansvar

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att en ung människa ska kunna etablera sig i samhället. Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är kommunerna skyldiga att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning.

Vilka ungdomar omfattas av kommunernas aktivitetsansvar?

Aktivitetsansvaret omfattar ungdomar som

  • inte har fyllt 20 år
  • har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet efter skolpliktig ålder
  • inte går i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning
  • inte har en gymnasieexamen, ett gymnasiesärskolebevis eller fullföljd motsvarande utbildning med godkänt resultat


Vilken typ av insatser ska ungdomarna erbjudas?

Kommunen ska erbjuda motivationshöjande insatser och stöd som i första hand syftar till att ungdomen ska börja på eller återuppta en utbildning. I andra hand ska åtgärderna syfta till att ungdomen ska få en annan sysselsättning, exempelvis arbete. Förutsättningarna och behoven kan se mycket olika ut för olika personer. Insatserna bör därför vara utformade för att passa den enskilda individen.

Ett exempel på en lämplig insats kan vara samtal med en studie- och yrkesvägledare. I andra fall kan myndigheter och aktörer inom utbildning, hälso- och sjukvård, socialtjänst och arbetsförmedling behöva samverka. Kommunen kan också erbjuda plats på ett introduktionsprogram eller, om det finns särskilda skäl, inom vuxenutbildningen. En ytterligare möjlighet kan vara utbildning på folkhögskola.

Om kommunen inte kan motivera ungdomen till att fortsätta studera kan ett alternativ vara att motivera hen att ta kontakt med Arbetsförmedlingen.


E-post: kaa@hedemora.se

KAA, Bildningsförvaltningen
Box 201
77628 Hedemora


Blankett för rapportering

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-10-21

E-post: kaa@hedemora.se

Samordnare för KAA i Hedemora
Claes Johansson
claes.johansson@hedemora.se
tel: 0225-34710

Kristina Eriksson
kristina.eriksson@hedemora.se