Trygghetsplaner

Hedemora kommun är ansvarig för att det upprättas en plan för de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever och att dessa genomförs. Hedemora kommun är också ansvarig för att personalen fullgör sina skyldigheter enligt lagen och är skyldig att skyndsamt utreda omständigheter kring anmäld kränkning.
 
Rektor ansvarar för:

  • Att en plan upprättas för verksamheten och att åtgärder/aktiviteter genomförs.
  • Att om rektor får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling är denne skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
  • Se till att all personal, barn/elever och vårdnadshavare känner till Trygghetsplanen.
  • Att årligen utvärdera och utveckla en plan i samverkan med personal, barn/elever och informera vårdnadshavare.
  • Att dokumentera misstänkt kränkning och vidtagna åtgärder.
 
Det är personalens ansvar att:

  • Följa trygghetsplanen.
  • Vid kännedom om kränkande behandling anmäla detta till rektorn.
  • Dokumentera misstänkt kränkning och vidtagna åtgärder.

Det är barn och elevers informella ansvar att:

  • Berätta för vuxen om misstänkt kränkande behandling.
  • Bemöta andra elever på ett respektfullt sätt.

Trygghetsplaner för förskolor, skolor och fritidshem

 

Barn & Utbildning - Trygghetsplaner
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-10-14