Familjehem,kontaktfamilj eller kontaktpersonMany children on the grass in summer - original (334689).jpeg

Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn, ungdomar och vuxna kan behöva stöd av en annan familj eller person. Det kan vara under en kortare eller längre period och vara allt från några enstaka träffar med en annan person till att flytta till en annan familj. 

Familjehem

När barn och ungdomar inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj. Det kan vara under en kortare period för att därefter flytta tillbaka till sin ursprungsfamilj. I andra situationer växer barnet upp i sitt familjehem och bor kvar där till dess att de blir vuxna och flyttar till eget boende. 

Jourhem

Ett jourhem tar emot barn och ungdomar som behöver flytta akut. Under tiden barnet bor i jourhemmet utreder socialtjänsten omständigheterna för att se vad som är bäst för barnet långsiktigt. Barnet/ungdomen bor en kortare tid i jourhemmet, tills det antingen kan flyttas hem till sin familj igen eller tills barnet/ungdomen placeras i t.ex. ett familjehem. 

Kontaktfamilj

Ibland behöver familjer stöd och avlastning för kortare perioder. Då kan en annan familj hjälpa till att ta hand om andras barn och unga, till exempel en helg i månaden. Barnet vistas ofta i sin kontaktfamilj under kortare men återkommande perioder. 

Kontaktperson

Barn och unga som har svårgheter att själv ta sig för saker, känner sig ensamma eller behöver en förebild kan få stöd av en kontaktperson. Kontaktpersonen är en person som träffar barnet eller ungdomen reglebundet för olika kortare aktiviteter. 

Behöver du hjälp och stöd?

Om du och din familj är i behöv av stöd av ett familjehem, en kontaktfamilj eller kontaktperson behöver du göra en ansökan till socialtjänsten. Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill göra en anmälan. 

Socialtjänstens mottagningstelefon: 0225-342 52

Är du intresserad av att hjälpa?

Hur ser det ut i din familj? Finns det tid, omtanke, och kärlek som räcker för fler barn? Det finns många barn/ungdomar som väntar på att få stöd och behöver lämna sin egen familj för en tid. 

Här kan du lämna en intresseanmälan för att bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson 

Har du frågor om de olika uppdragen kan du kontakta en familjehemssekreterare och/eller socialtjänstens reception via:

Kommunens växel: 0225-340 00

Socialkontorets reception: 0225- 340 56 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-04-12

Receptionen 0225-340 56 alt. kommunens växel 0225-340 00
Telefontid: måndag - fredag kl. 08.00-12.00, 13.00-16.00

Öppettider Kundtjänst:

Måndag- torsdag 08.00- 12.00, 13.00- 16.30
Fredag 08.00- 12.00, 13.00- 16.00

  

Kundtjänst
Hökargatan 6
776 30 Hedemora
E-post:
omsorgsforvaltningen-kontoret@hedemora.se