Familjehem,kontaktfamilj eller kontaktperson

När barn eller vuxna av olika anledningar och omständigheter inte kan bo kvar hemma, eller hos eventuella vårdnashavare och behöver bo hos en annan familj så kan man placeras i ett familjehem. Det kan gälla för en kort eller en längre period.

Familjehem

Att vara familjhem innbär det att dela med sig av sin tid, har ett stort engagemang, ha en varm famn och ha ett bra samarbete.
Samarbetet startar redan med en utredning av dig och din familj och ett godkännande av er som familjehem.

Din uppgift utöver att ta hand om den placerade är att hålla kontakt med familj, anhöriga, skola, utbildning och andra viktiga personer och kontakter.
Om man är gift, sammanboende eller ensamstående är inte avgörande för att bli familjehem. Det viktiga är att familjesituationen är stabil, familjen har personlig trygghet, tid, ork och plats för ytterligare en familjemedlem. Man behöver ha en stor portion förståelse och insikt för hur andra människor kan ha det idag.

Familjehemsplaceringen följs upp av en handläggare och en familjehemssekreterare via regelbundna besök i ert familjehem. Handläggaren ansvarar för alla frågor som rör den placerade och dess eventuella vårdnadshavare. Familjehemmet handleds av familjehemssekreterare, vissa fall erbjuds extern handledning och familjehemmet erbjuds utbildning utifrån vilken kompetens som krävs för uppdraget.

Kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj innebär att ett eller flera barn eller vuxen vistas i er familj i olika omfattning under tid. Det kan tex vara vistelse hos er varannan helg eller några dygn i veckan, behov styr insatsen.
Det behövs ingen särskild utbildning för att vara kontaktfamilj, innan insatsen börjar görs en utredning av dig och din familj.

Kontaktperson

Att vara kontakperson innebär att du träffar barn eller vuxen som av olika andledningar behöver en insats flera gånger i veckan eller ibland ett par gånger i månaden. Insatsen kan vara att bryta en isolering, eller vara ett stöd/samtalskontakt. Allt sker på en frivillig basis utifrån den enskildes behov.
En liten utredning sker innan insatsen börjar.

Ersättning till familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Uppdragen är inte ett arbete utan en frivillig insats och för det får man en mindre ersättning i form av ett arvode och ett omkostnadsersättning som baseras på uppdragets behov.
Hedemora kommun följer SKL (Sveriges kommuner och landsting) riktlinjer om ersättningar. Vill du veta mer om ersättningar gå in på www.skl.se.

Har du frågor eller vill du göra en insats så ta kontakt med familjehemssekreterare och/eller socialförvaltnings reception via:

Kommunens växel: 0225-340 00

Socialkontoret: 0225- 340 56

I vår kommun behöver vi alltid människor med intresse och tid över för att engagera sig i sina medmänniskor, både inom LSS- lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och SoL - socialtjänstlagen.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-09-15
Skriv ut

Ring oss 0225-340 56 alt. kommunens växel 0225-340 00                     

RECEPTIONENS ÖPPETTIDER måndag - fredag 10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

Telefon är bemannad måndag - torsdag 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
                                                     fredag 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00  

Tingshuset
Sturegatan 17
776 35 Hedemora
E-post:
omsorgsforvaltningen-kontoret@hedemora.se