Socialjouren

Verksamheten bedrivs huvudsakligen på icke-kontorstid.

Hedemora Kommun är knuten till en gemensam socialjour i Dalarnas län. 

Socialjouren arbetar vardagar efter klockan 16:00 samt helger och storhelger.
För att nå socialjouren ringer du via 112. .

Till socialjouren kan privatpersoner och myndigheter ringa vid akuta nödsituationer, som inte kan vänta till nästa vardag när den ordinarie socialtjänsten har öppet.

Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk, eller om ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö.

Socialjouren arbetar med:

• barn och ungdomar som far illa
• insatser för våldsutsatta kvinnor
• insatser för personer med missbruk/ beroende problematik

Socialjouren handlägger akuta ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL).
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt
Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 
Detta genom att lösa den akuta situationen fram tills ordinarie socialtjänst kan ta vid.

För att nå socialjouren ringer du 112.

SOS - alarm 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-09-15
Skriv ut

Kontorstid ring oss 0225-340 56 alt. kommunens växel 0225-340 00           

RECEPTIONENS ÖPPETTIDER måndag - fredag 10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

Telefon är bemannad måndag - torsdag 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
                                                     fredag 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

 

Tingshuset
Sturegatan 17
776 35 Hedemora
E-post:
omsorgsforvaltningen-kontoret@hedemora.se