Buller

Buller kan sägas vara ett oönskat ljud. Vad vi betraktar som oönskat ljud varierar starkt mellan olika personer och varierar även med tiden på dygnet. Vi blir på olika sätt påverkade av buller vilket har stor betydelse för vår hälsa och för möjligheten till en god livskvalitet.

Bullerstörningar i bostäder kan orsakas av spårbunden trafik, vägtrafik, ventilation och andra installationer, diskotek, industrier och mycket annat. Naturvårdsverket och Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd med riktlinjer för hur hög bullernivån får vara inne i bostadshus och på uteplatser. Störande buller kan ge upphov till bland annat sömnsvårigheter.

Störd av buller?
Om du anser att du är störd av buller ska du i första hand kontakta din fastighetsvärd eller den som orsakar störningen. Om det inte hjälper kan du kontakta Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen för rådgivning. Det finns riktvärden för hur höga bullernivåer vi ska behöva acceptera i våra bostäder.

Läs mer om buller och riktvärden på:

 Naturvårdsverket

Socialstyrelsen

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-08-14
Skriv ut

 

Miljöinspektör
Jan Alfredsson
Tel: 0225-340 82
E-post: jan.alfredsson@hedemora.se

Miljöinspektör
Veronica Lundgren
Tel: 0225-341 06
E-post: veronica.lundgren@hedemora.se

Miljöinspektör
(Vakant)

Till kommunens växel: 0225-340 00