Hälsoskydd

Kommunens arbete med hälsoskydd går ut på att upptäcka, förebygga och undanröja olägenheter för invånarnas hälsa.

Med "olägenhet" menas störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och som inte är obetydliga eller helt tillfälliga. En störning kan exempelvis vara bristfällig ventilation, radon, buller, mögel, för hög eller låg temperatur, förorenat dricksvatten, lukt eller skadedjur.

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet för hälsoskyddet och Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen bedriver hälsoskyddsarbetet på uppdrag av Miljö- och byggnämnden. Hälsoskyddsarbetet regleras framför allt av miljöbalken, smittskyddslagen, strålskyddslagen och tobakslagen.

Vi bedriver tillsyn över verksamheter och lokaler där allmänheten vistas. Inspektioner sker både i förebyggande syfte och vid misstanke om olägenhet, t.ex. efter klagomål från allmänheten. Även bostäder omfattas av hälsoskyddsarbetet.

Vid klagomålsärenden uppmanar vi i första hand till dialog mellan berörda parter. Att diskutera igenom problemet kan vara vad som krävs för att nå en lösning. Kvarstår problemet tas kontakt med oss. Vi bedömer om klagomålet är befogat och handlägger i så fall ärendet med stöd av miljöbalken.

Särskild prövning sker av bl.a. små avloppsanläggningar, lokaler för hygienisk behandling, solarier, värmepumpar, skolor, daghem, badanläggningar och eget omhändertagande av hushållsavfall.

Vidare övervakar vi badvatten, radioaktiv bakgrundsstrålning, spridning av kemiska bekämpningsmedel med mera.

Länkar:
Socialstyrelsen 

Folkhälsomyndigheten

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-10-27
Skriv ut

Miljöinspektör
Jan Alfredsson
Tel: 0225-340 82
E-post: jan.alfredsson@hedemora.se

Miljöinspektör

Miljöinspektör 
(Vakant)

Till kommunens växel: 0225-340 00