Luft

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Det är ordalydelsen i det nationella miljömålet för luft som har antagits av riksdagen.

Luftföroreningar kan ge många negativa effekter på hälsan och ge skador på skog, jordbruksgrödor och olika byggmaterial. Föroreningarna kommer till stor del från vägtrafik, arbetsmaskiner samt uppvärmning. Situationen i Sverige påverkas också starkt av att luftföroreningar förs med vindarna från andra länder.

Till miljömålet har det kopplats miljökvalitetsnormer med bestämmelser och mål för att minska föroreningshalterna. Det finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Ämnen som omfattas är kväveoxider, svaveldioxid, kolmonooxid, bly, bensen och partiklar.

Hedemora kommun är medlem i Dalarnas luftvårdsförbund. I deras regi sker luftmätningar av utomhusluft i kommunen vart tredje år.

Länkar:

Länsstyrelsen

Dalarnas luftvårdsförbund

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-11-25
Skriv ut

Miljöinspektör
Jan Alfredsson
Tel: 0225-340 82
E-post: jan.alfredsson@hedemora.se

Miljöinspektör
Veronica Lundgren
Tel: 0225-341 06
E-post: veronica.lundgren@hedemora.se

Miljöinspektör 
(Vakant)

Till kommunens växel: 0225-340 00