PCB

Inventering och sanering av PCB

Den 1 mars 2007 trädde förordningen om PCB (SFS 2007:19) i kraft. Där finns bestämmelser om att du som äger byggnader byggda eller ombyggda mellan 1956-1973 ska inventera och eventuellt sanera dessa. Reglerna omfattar alla byggnader förutom en- eller tvåfamiljshus och jordbruksfastigheter.

Om inventering visar på att det finns PCB i fogmassor och golvmassor överstigande 500 mg/kg (0,050 viktprocent) är ägaren skyldig att sanera detta. Övriga PCB-produkter som hittas, kondensatorer och isolerglas, ska märkas upp och dokumenteras.
 

Anmäl sanering
Om du har hittat fogmassor eller golvmassor som måste saneras ska detta anmälas i god tid till miljö- och byggförvaltningen dock senast tre veckor innan påbörjad sanering.


Sanera
Det är viktigt att anlita ett företag som har dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-sanering. Även att de jobbar enligt branschföreningens (Svenska Fogbranschens Riksförbund, SFR) rekommenderade metod vid sanering. Kontrollera att saneringen utförs på ett avtalat sätt. Dokumentera var sanering gjorts och vilka PCB-mängder som tagits bort. Spara dokumentation att PCB-avfallet omhändertagits som farligt avfall.


Här nedanför kan du hitta information om PCB och tips på konsulter som kan hjälpa dig att inventera och sanera.Anmälningsblankett och information (Du hitter det under fliken Miljö)

Förordningen om PCB

Naturvårdsverket

Byggsektorns kretsloppsråd

Fogbranschens Riksförbund

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-08-14
Skriv ut

Miljöinspektör
Jan Alfredsson
Tel: 0225-340 82
E-post: jan.alfredsson@hedemora.se

Miljöinspektör
Veronica Lundgren
Tel: 0225-341 06
E-post: veronica.lundgren@hedemora.se

Miljöinspektör 
(Vakant)

Till kommunens växel: 0225-340 00