Radon

 

Vad är radon?
Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till s.k. radondöttrar (radioaktiva metallatomer). När man andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i luftvägarna. När de i sin tur sönderfaller sänder de ut radioaktiv strålning som kan skada cellerna i luftvägarna och lungorna. Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Statens strålskyddsinstitut har beräknat att ca 300-1500 personer årligen dör i Sverige till följd av lungcancer orsakad av radon. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka det är att mäta halten med instrument.

 

Var kommer radonet ifrån?
Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Radon från marken kan sugas in i huset eftersom lufttrycket inomhus ofta är lägre än utomhus. Detta gäller särskilt om marken är luftgenomsläpplig och husets grund är otät. Inomhus kan då radonhalten bli hög. Det byggnadsmaterial som avger större mängder radon är blå lättbetong. Blåbetongen är baserad på alunskiffer och tillverkades mellan 1929 och 1975. Radonhalten i enskilda vattentäkter, främst djupborrade brunnar, kan vara förhöjd. Vatten från grävda brunnar har sällan förhöjda radonhalter.

 

Mätning
Om Du vill göra en radonmätning i Din bostad eller i dricksvattnet om du har borrad brunn kan Du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Mätning av inomhusluften sker genom att dosor med spårfilm får hänga uppe i ca tre månader, för att sedan analyseras på ett laboratorium. Man kan även göra en rådgivande korttidsmätning på 10 dagar vi t ex fastighetsköp. Mätningar kan bara göras under eldningssäsongen (1/10-30/4).

Länkar till ackrediterade mätlaboratorier:

Villor: https://radonova.se/produkt/kommun-erbjudande/

Flerbostadshus: https://radonova.se/produkt/flerbostadshus-kommunerbjudande/

Eurofins Radon

Radonanalys


Gränsvärden
200 Bq/m3 Högsta radonhalt i byggnader.
100 Bq/l Radonhalt i dricksvatten. Tjänligt med anmärkning.
1000 Bq/l Radonhalt i dricksvatten. Otjänligt.

Läs mer om gränsvärden här.
 

Åtgärder
Åtgärder kan vara att se över ventilationssystemet, täta sprickor i huset eller att installera t.ex. en radonsug. Mer information finns på Boverkets hemsida.


Länkar:

Strålsäkerhetsmyndigheten

Radonguiden


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-11-26
Skriv ut


Till kommunens växel: 0225-340 00

Radon i luft

Miljöinspektör
Veronica Lundgren
Tel: 0225-341 06
E-post: veronica.lundgren@hedemora.se