Skadedjur

Skadedjur är de djur som förorsakar olägenhet för människor eller medför risk för olägenhet, till exempel råttor och insekter av olika slag. Åtgärder ska vidtas mot skadedjur som kan orsaka olägenhet för människors hälsa.

Enligt Miljöbalken ska bostäder m.m. hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Om du får problem med skadedjur och bor i flerfamiljshus ska du i första hand prata med din fastighetsägare eller hyresvärd. Dessa har ofta kontrakt med någon firma som jobbar med skadedjursbekämpning. Bor du i villa kan du ta kontakt med de privata företag som arbetar med sanering av skadedjur och insekter för att få hjälp och råd. Det kan också vara lämpligt att prata med ditt försäkringsbolag. 
 

Katter

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får ofta in klagomål rörande lösspringande katter som förorenar i rabatter och sandlådor eller smiter in genom öppna fönster och dörrar. Som kattägare är det du som har ansvar för vad din katt gör.

Enligt lagen om tillsyn av hundar och katter ska katter hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att skador och avsevärda olägenheter uppstår. Finns det risk för att din katt vandrar lös i bostadsområden bör den vara kastrerad eller steriliserad. Okastrerade och osteriliserade katter kan bli väldigt högljudda under löpperioden. Har du problem så kan du kontakta polismyndigheten. 

 

Fåglar

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får ofta in klagomål på fåglar som för oljud och skräpar ned. Avskjutning av fågel anses i allmänhet endast ha en kortvarig effekt. Kajor lever i flock utanför häckningstiden och är starkt socialt rangordnade. I samband med rangordning kan ljudnivån vara hög, främst på hösten när ungfåglarna ansluter sig. Skjuter man bort en i ledande ställning börjar rangordningen om.

Viktigare kan vara att fåglar hålls borta från de platser där de stör (till exempel under tak vid sovrum) genom att man förhindrar att fåglarna kommer till sina sittplatser. Detta kan göras med hjälp av nät eller genom uppspända trådar, speciella preparat eller liknande.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-02-24
Skriv ut

Miljöinspektör
Jan Alfredsson
Tel: 0225-340 82
E-post: jan.alfredsson@hedemora.se

Miljöinspektör
Veronica Lundgren
Tel: 0225-341 06
E-post: veronica.lundgren@hedemora.se

Miljöinspektör 
(Vakant)

Till kommunens växel: 0225-340 00