Tobak

För den som utsätts för tobaksrök, direkt eller indirekt, ökar risken markant för att drabbas av cancer, hjärt-kärlsjukdomar och allergier. En icke-rökande person, som lever med en dagligrökare som röker i hemmet, löper 30 % större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar än den som bor i ett rökfritt hem. Tobaksrök påverkar kroppens immunförsvar och skadar luftvägarnas slemhinnor. Sambandet mellan miljötobaksrök och astma- eller allergiutveckling har visats i ett stort antal vetenskapliga studier

Alla har rätt att vistas i en rökfri miljö. Tobakslagens syfte är att upprätthålla den rättigheten.

Rökning är förbjuden i:

  • lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden för förskolor och fritidshem,
  • lokaler för hälso- och sjukvård,
  • lokaler avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård,
  • inrikes kollektivtrafik och lokaler och andra utrymmen som är avsedda för den som reser med sådana färdmedel.
  • i restauranger och på andra serveringsställen, utom när servering sker utomhus
  • i andra lokaler än sådana som avses i 1-5 när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen, samt
  • i andra lokaler än sådana som avses i 1-6 om allmänheten har tillträde till lokalerna.


Alla som ska sälja tobak måste anmäla detta till kommunens socialförvaltning. Anmälan ska göras senast när försäljningen påbörjas.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-08-14
Skriv ut

Miljöinspektör
Jan Alfredsson
Tel: 0225-340 82
E-post: jan.alfredsson@hedemora.se

Miljöinspektör
Veronica Lundgren
Tel: 0225-341 06
E-post: veronica.lundgren@hedemora.se

Miljöinspektör 
(Vakant)

Till kommunens växel: 0225-340 00