Vatten

Kommunalt dricksvatten

Regelbundna provtagningar görs på dricksvattnet av Hedemora Energi. Miljö- och byggförvaltningen utövar kontroll av den kommunala dricksvattenproduktionen.


Offentliga eller kommersiella anläggningar samt stora gemensamhetsanläggningar

I Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30) finns de bestämmelser som gäller för dricksvatten från anläggningar med en uppfodring på > 10 m3 dygn eller om anläggningen försörjer 50 personer eller fler. Bestämmelserna gäller också samtliga offentliga eller kommersiella anläggningar oavsett storlek.

  Vatten.jpg

Kommunalt dricksvatten
Regelbundna provtagningar görs på dricksvattnet av Hedemora Energi. Miljö- och byggförvaltningen utövar kontroll av den kommunala dricksvattenproduktionen. 

Offentliga eller kommersiella anläggningar samt stora gemensamhetsanläggningar
I Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30) finns de bestämmelser som gäller för dricksvatten från anläggningar med en uppfodring på > 10 m3 dygn eller om anläggningen försörjer 50 personer eller fler. Bestämmelserna gäller också samtliga offentliga eller kommersiella anläggningar oavsett storlek.         

Enskilt vatten
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kan hjälpa dig inför provtagningen vid enskilda vattentäkter. Privatpersoner som vill utföra analys av dricksvattenkvaliteten får bekosta denna provtagning.  För permanentboende med små barn kan dock Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bekosta delar av analyserna.

Har du frågor om vattenkvalitet med mera kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Registrera din brunn och få ett bättre skydd
Nu öppnas möjligheten för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i
Brunnsarkivet.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.
Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera; Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i
området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och
detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför
allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka
inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du
till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden
inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VAutbyggnad
och framtida behov av dricksvatten.

Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben. Länk till SGU
inrapporteringsformulär apps.sgu.se/brunnsinventering/

Vid frågor får ni gärna kontakta miljoochbyggkontoret@hedemora.se, reception 0225-340 00

 

Andra råd om brunnar och brunnsvatten
Information från SGU

Provtagning
För provtagning hänvisas till laboratorier som t.ex. ALControl tfn 054-21 30 77 eller 
Eurofins tfn 0510-887 00. De svarar på frågor om provtagning och priser. Flaskor för provtagning kan också hämtas på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,  Hökargatan 6. Ring gärna innan. 0225-340 00 vx

 

Livsmedelsverket råd om enskilda dricksvatten
I råden, kan du läsa om vilka riktvärden som gäller för bakterier, kemiska ämnen, vattnets egenskaper och vad en analys ska omfatta.
Råd om dricksvatten 

 

Radon i vatten
Strålsäkerhetsmyndigheten
SGU   
Boverket 
har råd och information om radon, se även webbplatsen 
"radonguiden".

Länkar:

Livsmedelsverket

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-11-25
Skriv ut

Kvalité enskilt & kommunalt vattenTill kommunens växel: 0225-340 00

Kommunalt dricksvatten

Hedemora Energi AB

0225-263 00