Kontrollplan

För alla lov- och anmälningspliktiga bygg-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en kontrollplan. 

Kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-,  rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne hjälpa byggherren med detta.

Här kan du läsa mer om kontrollplan

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/kontrollplan/

Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras under projektets gång. Kontrollplanen ska även visa vem som ska göra kontrollerna, på vilket sätt kontrollerna ska ske och mot vad kontrollerna ska göras. Byggherren är alltid den som har det yttersta ansvaret att gällande bygglagstiftning följs men i de fall det krävs en kontrollansvarig i ärendet ska denne vara dig behjälplig med detta.

Nedan finns exempel på kontrollplaner för olika enklare ärenden där kontrollansvarig vanligtvis inte krävs. Det finns även en mall som du kan använda när du upprättar din kontrollplan. Kontrollplanen ska anpassas till det enskilda projektet. I de fall åtgärden gäller en rivningsåtgärd ska det även upprättas en rivningsplan. Nedan finns en mall även för detta. Kontrollplanen ska lämnas in och fastställas av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att du ska få startbesked och påbörja åtgärden. Under projektets gång ska kontrollplanen signeras efterhand som arbetena utförs. När arbetena är slutförda ska den signerade och underskrivna kontrollplanen lämnas in till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att få slutbesked i ärendet.


Mall för upprättande av kontrollplan.

Mall för upprättande av rivningsplan.

Checklista för rivningsplan.

 

Exempel på kontrollplaner

Enkla byggnader

Enkla tillbyggnader

Utvändig ändring

Skyltar

Mur och plank

Eldstad

Hissar

Rivning

Här hittar ni vår E-tjänst för att söka bygglov m.m.

Mitt Bygge

Vid frågor är ni välkomna att kontakta byggavdelningen.
Ni hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakt ovan.

Se en schematisk bild över bygglovsprocessen här

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-04-12
Skriv ut

Till kommunen växel: 0225-340 00