Kart- och mätningstjänster

Kart- och mätenheten arbetar med mätningsuppdrag och geografisk information i Hedemora kommun. Vi ansvarar även för adressregistret och lägenhetsregistret. 

Kommunens kart- & mätningsavdelning producerar och ajourhåller de kartprodukter som används av kommunen i den egna verksamheten och av externa kunder. Kartorna framställs med handhavande av flygbilder, mätningar och beräkningar. Till vår hjälp att ajourhålla kartan använder vi till exempel drönare. Avdelningen utvecklar också geografiska informationssystem, GIS.

Från kart- och mätningsavdelning kan du också få hjälp med mätningsteknisk service, till exempel utstakning av hus, kontrollmätning, påvisning av gränsmarkeringar, inmätningsuppdrag av olika slag samt mätning för olika projekteringsunderlag.

Vi ansvarar även för adressregistret och lägenhetsregistret.

Våra kunder är tex. privatpersoner, kommunens bolag, föreningar samt externa företag.

Kartprodukter vi erbjuder

Nybyggnadskarta - En normal nybyggnadskarta är en detaljerad karta för bara en enda tomt med bl.a. höjd- och längdmått inritade. Nybyggnadskartan ger en aktuell bild över din fastighet och ligger till grund för bygglovsansökan. Du ser också var anslutning av vatten och avlopp går in till tomten. Kartan används när du söker bygglov som en situationsplan. 

Nybyggnadskartan finns som en normal nybyggnadskarta, enkel nybyggnadskarta eller en tomtkarta. 

För att veta vilken typ av karta du behöver för ditt bygglov, kontakta gärna Byggavdelningen, telefontider måndag - fredag kl. 13.00-15.00 eller miljoochbyggkontoret@hedemora.se innan beställningen fylls i.

Andra kartprodukter – Specialkartor, digitala eller i pappersformat med olika innehåll och storlek, kan tas fram. 

Mätning utförs med modern teknik

Med modern mätutrustning inom den senaste tekniken erbjuder vi: 

  • utstakning av byggnader
  • kontrollmätning av byggnader efter färdigställande
  • inmätning av detaljer, som underlag för kartframställning
  • förrättningsmätning i samarbete med Lantmäteriet
  • inmätning av all slags ledningar
  • inmätning för projektering

 

För samtliga kartprodukter och mätningsuppdrag tar vi ut en avgift enligt gällande taxa. Kontakta miljoochbyggkontoret@hedemora.se för aktuella priser. 

För att beställa tjänster från Kart- och mätenheten använd gära beställningsformulär nedan:

Beställningsformulär - Beställning Nybyggnadskarta (Situationsplan; normal / enkel / tomtkarta)

Beställningsformulär - Beställning kartprodukter och mätningstjänster

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-05-11

GIS-ingenjör
Johan Lind
Tel: 0225-340 97
E-post: johan.lind@hedemora.se

GIS (geografiskt informationssystem), digital kartproduktion, systemförvaltare Geosecma


GIS-förvaltare
Ann-Sofie Holgersson
Tel: 0225-345 92
E-post: ann-sofie.holgersson@hedemora.se

GIS (geografiskt informationssystem), digital kartproduktion, systemförvaltare EDP Vision, dataskyddsspecialist


Mätningsingenjör
Johan Berglind
Tel: 0225-340 69
E-post: johan.berglind@hedemora.se

Fastighetsförteckningar, digital kartproduktion, adressregister, mätningstjänster


Mättekniker
Jan Lindberg
Tel: 0225-340 98
E-post: jan.lindberg@hedemora.se

Inmätningar, utsättningar