Samhällsplanering

Här hittar du översiktsplaner, detaljplaner och strategiska dokument som har med stadsplanering att göra.

Hedemoras samhällsutveckling vägleds av flera strategiska planer som samlar och behandlar viktiga frågor ur olika perspektiv. Planerna kan gälla hela kommunens yta eller särskilda delområden. De kan blicka långt in i en avlägsen framtid eller ha en kortare tidshorisont. Detaljeringsgraden kan vara stor eller liten.

Drygt 200 detaljplaner och områdesbestämmelser finns i Hedemora kommun idag. De äldre planerna kallas stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplaner. Dessa gäller idag på samma sätt som dagens detaljplaner. Detaljplanerna reglerar mark och vatten användningen, byggrätter, gestaltningsfrågor med mera. Även inom områden med sammanhållen bebyggelse gäller förhöjd lovplikt. Planerna påverkar med andra ord dina byggmöjligheter, tomtgränser, var olika verksamheter lokaliseras samt hur gator, torg och parker utformas och sköts.

Kvinnor, män, barn, företagare, turister, funktionshindrade - alla har vi olika syn på vår närmiljö. Med din medverkan blir planeringen bättre. Som invånare har du möjlighet att bidra med dina synpunkter vid flera tillfällen under framtagandet av sådana planer.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-06-16

E-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Till kommunens växel: 0225-340 00

Förvaltningschef
Erik G Olsson
0225-340 64
E-post: erik.olsson@hedemora.se 

Planerare
Isabel Lamberg
Telefon: 0225-340 43
E-post: isabel.lamberg@hedemora.se

Planerare
Muhsen Zaki
Telefon: 0225-340 45
E-post: muhsen.zaki@hedemora.se

Planarkitekt 
Olle Söderström
Telefon: 0225-343 82
E-post: olle.soderstrom@hedemora.se


Teknisk chef
Niklas Arfs
Telefon: 0225-347 63
E-post: niklas.arfs@hedemora.se

Projektledare
Kristofer Abrahamsson
Tel: 0225-340 95
E-post: kristofer.abrahamsson@hedemora.se