Kontakt E-tjänster och blanketter Language

Ändring av detaljplan för järnvägsområdet

Ett förslag till detaljplan för järnvägsområdet samt kvarteret Hammaren och Mejseln (A92) i Hedemora har antagits av kommunfullmäktige.

Syftet med ändring av detaljplanen

Syftet med ändringen av planen är att möjliggöra utökning av järnvägsområdet för att kunna förlänga ett av järnvägsspåren och byta spårväxel. Spårförlängningen innebär att längre tåg kan rymmas på station. I och med förlängningen av spåret behöver plankorsningen vid Sturegatan stängas.

Aktuellt om planförslaget

Planförslaget vann lagakraft 16 november.

    Blev du hjälpt av informationen på sidan?
    Dela denna sidan
    Senast uppdaterad: 2022-12-06