Fortsätt till huvudinnehållet

Ändring av detaljplan för Kruthusbacken, Kloster 1:19

Förslag till ändring av detaljplan låg ute för granskning mellan 15 maj och 9 juni 2023. Handlingarna revideras inför antagande.

Syftet med ändring av detaljplanen

Syftet med planändringen är att möjliggöra för avstyckning av fler fastigheter med möjlighet till egen trädgård. Enligt gällande plan får området bestå av en fastighet med fem bostadslägenheter. Marken kring byggnaderna ska vara gemensam och användas till hushållsodling, som betesmark eller som äng.

Granskning

Förslag till ändring av detaljplan låg ute på granskning mellan 15 maj och 9 juni 2023.

Planhandlingar fanns att ta del av hos:

  • Kommunens entré, Hökargatan 6, Hedemora
  • Hedemora stadsbibliotek, Hökargatan 10, Hedemora
  • Hedemora kommuns hemsida
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-08-25