Fortsätt till huvudinnehållet

Ändring av detaljplan för Kruthusbacken, Kloster 1:19

Förslag till ändring av detaljplan låg ute på samråd mellan 15 februari och 9 mars 2023. Ändringar i planhandlingar utifrån inkomna synpunkter pågår.

Syftet med ändring av detaljplanen

Syftet med planändringen är att möjliggöra för avstyckning av åtta fastigheter med möjlighet till egen trädgård. Enligt gällande plan får området bestå av en fastighet med fem bostadslägenheter. Marken kring byggnaderna ska vara gemensam och användas till hushållsodling, som betesmark eller som äng.

Pågående planarbete

Planhandlingarna justeras efter inkomna yttranden.

Samråd

Förslag till ändring av detaljplan var ute på samråd mellan 15 februari och 9 mars 2023.

Planhandlingar fanns att ta del av hos:

  • Kommunens entré, Hökargatan 6, Hedemora
  • Hedemora stadsbibliotek, Hökargatan 10, Hedemora
  • Hedemora kommuns hemsida
Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-03-22