Fortsätt till huvudinnehållet

Ny detaljplan för Hedemora 4:45 Svedjan etapp 5

Den nya detaljplanen ska möjliggöra en utökning söderut av bostadsbebyggelsen i Svedjanområdet med cirka 40 småhus med god variation avseende tomtstorlek, utnyttjandegrad, bostadstyp och utformning.

Syftet med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är också att integrera planområdet i befintliga bostadsområden, och skapa förutsättningar för en ny möjlig väg väster om området.

Planen är vilande i dagsläget och inget arbete sker med den.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-03-22