Covid-19 - Råd och rekommendationer

sällskap i skog.jpg

Allmän information och gällande rekommendationer (uppdaterad 30 november 2021)

Covid-19-smittan finns spridd i samhället. Du kan fortfarande bli mycket sjuk om du drabbas, särskilt om du inte är fullvaccinerad. 

Ovaccinerade vuxna rekommenderas vara fortsatt särskilt försiktiga, genom att hålla avstånd till andra, eftersom de löper en större risk att bli smittade och smitta andra. 

Oavsett om du är vaccinerad eller ovaccinerad rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du:

 • är uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
 • stannar hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.
 • testar dig för covid-19 om du får symtom. Rekommendationen gäller för den som är 6 år eller äldre.
 • du som får ett negativt testsvar för covid-19 fortsätter att stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när du får symtom på luftvägsinfektion. Det minskar spridningen av andra infektioner.
 • den som delar hushåll med en person som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19.

Genom att stanna hemma när du får symtom minskar du spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och RS-virus.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård. 

Läs mer: 
Om covid-19 – coronavirus - 1177 Vårdguiden 
 

Åtgärder mot covid-19 från 22 november och från 1 december — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)


Nyheter

2021-11-29 Ökning av konstaterade fall av covid-19 i Hedemora

I flera länder i Europa sker nu en ökad smittspridning. Även i länder där vaccinationstäckningen är hög. Risken finns därmed för en fortsatt smittspridning på närmare håll, i Dalarna och Hedemora. 

I Hedemora ökade antalet konstaterade covid-19-fall från 3 till 17 fall från vecka 45 till 46, enligt Region Dalarnas uppgifter. Ökningen betraktas i dagsläget inte som stor, men det är viktigt att vara medveten om att smittan finns och kan få ny fart. 

Som en försiktighetsåtgärd ställer kommunen nu in större möten som varit planerade, eller ställer om till digitala. Kommundirektör Annika Strand uppmanar också Hedemoras invånare att åter igen samla kraft för att motverka smittan.

Följ därför Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas rekommendationer och testa dig för covid-19 om du har symtom (gäller både dig som är vaccinerad och ovaccinerade):  

 • Halsont
 • Snuva
 • Feber
 • Hosta
 • Sjukdomskänsla

Läs mer: Ta del av gällande rekommendationer vid symtom på covid-19

covid_hedemora_v46.jpg
2021-11-22 Testning för covid-19 rekommenderas för alla med symtom

Från och med den 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna att alla som får symtom på luftvägsinfektion (halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla) och är 6 år och äldre ska testa sig för covid-19.

Det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även att personer utan symtom testar sig om någon i hushållet insjuknar i covid-19.

Läs mer: Testning för covid-19 rekommenderas för alla med symtom — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

2021-09-29 Nya allmänna råd från 29 september

Folkhälsomyndigheten bedömer att de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 kan tas bort den 29 september. Myndigheten har beslutat att nya allmänna råd (gäller från den 29 september 2021) framförallt riktar sig till vuxna, 18 år eller äldre, som inte har vaccinerat sig. De ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra.

Läs mer: Det här gäller från och med den 29 september — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Den som inte inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör därför:

 1. hålla avstånd till andra människor, och
 2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Råden gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Läs mer: Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga efter den 29 september — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

2021-09-29 Återgång till mer ordinarie verksamhet i förskola och skola

Från och med den 29 september återgår vi till en mer ordinarie verksamhet i våra förskolor, skolor (årskurs f-9) och fritids. Det innebär bland annat att:

 • du som lämnar och hämtar barn får göra det i kapprummet.
 • utvecklingssamtal och föräldramöten kan hållas på skolan.
 • verksamhet och aktiviteter inte i samma utsräckning blir påverkad av restriktioner och rekommendationer.  

För att hålla oss mer friska fortsätter vi med att:

 • tvätta händerna ofta och använda erbjuder handsprit.
 • hålla avstånd och undvika trängsel i den mån det är möjligt.
 • stanna hemma med snuva, hosta, feber eller annan symtom som kan misstänkas vara covid-19.
 • barn i förskola som varit sjuka stannar hemma två symtomfria dagar. Barn som har symtom ska stanna hemma minst sju dagar. 
 • se över vilka regler som gäller när du kommit hem från en resa utomlands.

Övrigt

 • Om någon i familjen testar sig för Covid så kan barn/elever gå till skolan i väntan på provsvaret.
 • Om ett större utbrott sker på någon förskola/skola så kan enheten göra tillfälliga anpassningar för att minska smittspridningen.

I fokus

Om jag är vaccinerad

Alla, även fullvaccinerade, bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom. Om du har halsont, snuva, feber, hosta, sjukdomskänsla eller andra symtom på luftvägsinfektion bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Rekommendationen är också att du testar dig om du har symtom, även om du är fullvaccinerad. Vid negativt testsvar bör du stanna hemma tills symtomen gått över för att minska spridning av andra infektioner. 

Läs mer: Testning för covid-19 rekommenderas för alla med symtom — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 är ett av redskapen för att lindra följderna av pandemin och bidra till att färre människor blir allvarligt sjuka.

Läs mer: Vaccination mot covid-19 —
Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
 

Boka tid för vaccination: Boka tid för vaccination i Dalarna - 1177 Vårdguiden

Information in other languages

Coordinated information, related to the Covid-19 pandemic in various languages, from Swedish authorities.  

Andra språk/other languages - Krisinformation.seLättläst information om covid-19

Här kan du läsa information om sjukdomen covid-19 på lättläst svenska.
Du kan läsa om sjukdomen och hur du ska göra om du blir sjuk.
Du kan läsa om hur du ska skydda dig mot smitta.
Du kan läsa hur du vaccinerar dig mot covid-19.

Lättläst — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

pojke_badar.jpg
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-11-30