Anpassade smittsskyddsåtgärder från 1 juli

barnkalas

Antalet smittade personer och vårdade för covid-19 har minskat kraftigt, samtidigt som fler och fler vaccinerar sig. Folkhälsomyndigheten bedömer därför att rådande restriktioner kan anpassas efter det minskade smittläget från och med torsdag den 1 juli.  

Vaccineringen av Dalfolket

Dalarna är en av de regioner som kommit längst i vaccineringen av sina invånare. Enligt Region Dalarnas statistik från den 28 juni har nu 61 procent av Dalarnas befolkning fått en första dos vaccin, 41 procent har fått två doser. Den 29 juni öppnade bokningen för vaccinationstid upp även för personer som fyllt 18 år eller är äldre. Och nu lättas restriktionerna upp till viss del. 

De allmänna råden är fortfarande att stanna hemma vid symtom, undvika trängsel, att arbeta hemifrån, att hellre ses utomhus än inomhus och att vara noga med handhygienen.

Du får umgås med fler personer utanför din närmaste krets    

 • Du får umgås även med personer utanför din närmaste krets, men du bör vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar. Det gör du till exempel genom att träffas utomhus i mindre grupper och att undvika att vara nära varandra längre tider i små utrymmen.
 • Antalet deltagare i privata sammankomster (fest eller liknande) i hyrda lokaler, höjs till max 50. 
 • På uteserveringar finns ingen regler kvar om hur många du får träffa.
 • Inomhus på serveringar ändras regeln om max fyra personer i sällskap till åtta personer.
 • Övriga bestämmelser om till exempel avstånd och sittande förtäring kvarstår.
 • Du behöver inte undvika kontakter vid resor, men vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar.
 • Du behöver inte längre handla ensam, men hålla avstånd och undvika trängsel.
 • Rådet att använda munskydd i kollektivtrafiken tas bort.

Andra förändringar av regler och allmänna råd

 • För serveringsställen finns inga begränsade öppettider.
 • Råden till alla verksamheter ligger kvar, men de specifika råden till föreningar för kultur, idrott och fritid, till exempel att hålla träningar och aktiviteter utomhus försvinner. Rekommendationen till lägerverksamhet, cuper och körer kvarstår.
 • Antalet tillåtna deltagare vid demonstrationer höjs till max 1800.

Maxantal vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Till exempel idrotts- och kulturevenemang:

 • Inomhus: 50 personer
 • Inomhus sittande: 300 personer
 • Utomhus: 600 personer
 • Utomhus sittande: 3 000 personer
 • Motionslopp: 900 personer

Mer information om anpassningar med hänsyn till covid-19

Aktuellt om covid-19 (hedemora.se)

Anpassning av smittskyddsåtgärder 1 juli — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-06-30
Skriv ut