E-TJÄNSTER/ BLANKETTER

Välj e-tjänst nedan och logga därefter in.


Saknar du någon blankett kan du söka blankettarkiv.

Meddela om du hittar felaktigheter till information@hedemora.se.

 

Miljö & Samhällsbyggnad

 • Nedgrävning av avliden häst
 • Anmälan om kompostering av hushållsavfall
 • Anmälan om kompostering av latrinavfall
 • Slamdispens
 • Uppehåll, kärlavfall
 • Anmälan miljöfarlig verksamhet
 • Ansökan/anmälan enskild avloppsanläggning
 • Kontrollplan minireningsverk
 • Kontrollplan enskilt avlopp
 • Information enskilt avlopp
 • Ansökan om installation av värmepump
 • Anmälan av klagomål enligt miljöbalken
 • Anmälan planerad verksamhet skolor, förskolor, fritidsverksamhet samt öppen förskola
 • Nedtagning av träd på kommunal mark

Näringsliv & arbete

 • Intresseanmälan direktupphandling

Stöd & omsorg

Barn & utbildning

 • Förskola och familjedaghem - Ansökan, uppsägning, svara på platserbjudande, lämna inkomstuppgift
 • Specialkost - Anmälan/avanmälan
 • Grundskola - Anmälan om skolgång
 • Specialkost - Anmälan/avanmälan
 • Skolskjuts - Ansökan
 • Fritidshem - Ansökan, uppsägning, svara på platserbjudande, lämna inkomstuppgift
 • Fritidshem - Ansökan om kontraktsplats
 • Ansökan om modersmålsundervisning
 • Ansökan till Svenska för invandrare (SFI)
 • Ansökan grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
 • Ansökan till särskild utbildning för vuxna, LÄRVUX
 • Ansökan om prövning
 • Ansökan om ledighet under studieplanering
 • Anmäl/Avanmäl specialkost, personal

Se, göra och uppleva

Överförmyndare

 • Intresseanmälan god man/förvaltare
 • Intresseanmälan god man för ensamkommande barn
 • Anmälan till överförmyndare
 • Förteckning över tillgångar och skulder

Politik och delaktighet

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-06-02
Skriv ut