Centrala elevhälsan

Centrala elevhälsan, leds av enhetschef och arbetar på uppdrag av rektorer och förvaltningsledning kring enskilda elever och i uppgifter som fortbildning och handledning till personal samt i olika former av utvecklingsinsatser. Enhetschefen har ett strategiskt ansvar för elevhälsoarbetet i de kommunala skolorna och överenskommer med förvaltningsledning och rektorer om de övergripande prioriteringarna.

Centrala elevhälsan ska bidra med en fördjupad kunskap till lösningar på pedagogiska hinder och annat som kan innebära svårigheter för den enskilde eleven.

I teamet finns specialpedagoger, skolkuratorer, skolpsykolog, skolsköterskor och skolläkare. Utsedd skolsköterska har det medicinska ledningsansvaret för skolhälsovården.

 

Enhetschef

Mikael Andersson

mikael.andersson@hedemora.se


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-11-06
Skriv ut

Enhetschef

Mikael Andersson 0225-340 92 mikael.andersson@hedemora.se


Rektorsassistent

Annika Lindgren 0225-342 36 annika.lindgren@hedemora.se


Specialpedagog

Birgitta Ivåker 0225-345 99 birgitta.ivaker@hedemora.se

Specialpedagog

Lena Staberg 0225-340 93 lena.staberg@hedemora.se

Specialpedagog

Yvonne Nygård 0225-345 68 yvonne.nygard@hedemora.se

Specialpedagog

Ulrica Wigge-Lingdren 0225-343 59 ulrica.wigge-lindgren@hedemora.se


Skolkurator
Vasaskolan

Michaela Grönvalls
0225-340 74
michaela.gronvalls@hedemora.se

Skolkurator
Stureskolan,Garpenbergs skola 

Ki Wallner
0225-344 88
ki.wallner@hedemora.se

Skolkurator
Martin Koch gymnasiet

Helena Matsegård
0225-342 42
helena.matsegard@hedemora.se

Skolkurator

Fyrklöverskolan, Västerby skola, Vikmanshyttans skola

Nicholina Dahlström
0225-340 79
nicholina.dahlstrom@hedemora.se

Skolkurator
Jonsboskolan, Smedby skola

Anton Josefsson
0225-345 67
anton.josefsson@hedemora.se 


Skolpsykolog

Joakim Suikki
0225 - 342 47
joakim.suikki@hedemora.se
Till kommunens växel: 0225-340 00

Skolläkare

Bo Magnusson
Nås via respektive sjuksköterska 


Skolsköterska och medicinskt ledningsansvarig
Jonsbo skola, Smedby skola, Garpenbergs skola

Lena Matsson 
0225-344 30
lena.matsson@hedemora.se


Skolsköterska
Vasaskolan

Susanne Sjöström
0225-342 41
susanne.sjoström@hedemora.se


Skolsköterska
Vikmanshyttans skola, Västerby skola


Pär Säfsten
0225-343 08
par.safsten@hedemora.se


Skolsköterska
Fyrklöverskolan

Katarina Herre
0225-342 51
katarina.herre@hedemora.se


Skolsköterska
Martin Koch-gymnasiet inkl. IM

Anna Stenerhag
0225-34060
anna.stenerhag@hedemora.se


Skolsköterska
Stureskolan

Anna Belin
0225-34253
anna.belin@hedemora.se

 Vid sjukdom eller olycksfall kontakta din vårdcentral.