Centrala elevhälsan

Centrala elevhälsan, leds av enhetschef och arbetar på uppdrag av rektorer och förvaltningsledning kring enskilda elever och i uppgifter som fortbildning och handledning till personal samt i olika former av utvecklingsinsatser. Enhetschefen har ett strategiskt ansvar för elevhälsoarbetet i de kommunala skolorna och överenskommer med förvaltningsledning och rektorer om de övergripande prioriteringarna.

Centrala elevhälsan ska bidra med en fördjupad kunskap till lösningar på pedagogiska hinder och annat som kan innebära svårigheter för den enskilde eleven.

I teamet finns specialpedagoger, skolkuratorer, skolpsykolog, skolsköterskor och skolläkare. Utsedd skolsköterska har det medicinska ledningsansvaret för skolhälsovården.  

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-09-06

 

Enhetschef
Centrala elevhälsan
Jenny Kämpe
jenny.kampe@hedemora.se

Rektorsassistent
Annika Lindgren 0225-342 36 annika.lindgren@hedemora.se


Specialpedagoger:

Birgitta Ivåker
0225-345 99
birgitta.ivaker@hedemora.se

Lena Staberg
0225-340 93
lena.staberg@hedemora.se

Yvonne Nygård
0225-345 68
yvonne.nygard@hedemora.se

Ulrica Wigge-Lingdren
0225-343 59
ulrica.wigge-lindgren@hedemora.se

Susanne Leijonberg
0225-345 48
susanne.leijonberg@hedemora.se


Skolkuratorer:

Vasaskolan

Joline Arderbäck Klockar
0225-340 74
joline.arderback-klockar@hedemora.se


Stureskolan,Garpenbergs skola 

Ki Wallner
0225-344 88
ki.wallner@hedemora.se


Martin Koch gymnasiet

Helena Matsegård
0225-342 42
helena.matsegard@hedemora.se

Fyrklöverskolan, Västerby skola, Vikmanshyttans skola
Nicholina Dahlström
0225-340 79
nicholina.dahlstrom@hedemora.se


Jonsboskolan, Smedby skola

Anton Josefsson
0225-345 67
anton.josefsson@hedemora.se 


Skolpsykolog

Joakim Suikki
0225 - 342 47
joakim.suikki@hedemora.se
Till kommunens växel: 0225-340 00

Medicinskt ledningsansvarig
Lena Matsson 
0225-344 30
lena.matsson@hedemora.se


Skolsköterskor:


Vasaskolan

Pär Säfsten
0225-342 41
par.safsten@hedemora.se

Jonsbo skola, Smedby skola
Lena Matsson 
0225-344 30
lena.matsson@hedemora.se

Fyrklöverskolan, Västerby skola
Britt Karls
0225-342 99

britt.karls@hedemora.se

Martin Koch-gymnasiet inkl. IM
Anna Stenerhag
0225-340 60
anna.stenerhag@hedemora.se

Stureskolan, Garpenbergs skola
Anna Belin
0225-342 53
anna.belin@hedemora.se

 Vid sjukdom eller olycksfall kontakta din vårdcentral.