Elevhälsans medicinska insats

I skolhälsovården ingår obligatoriska hälsoundersökningar och vaccinationer som ett viktigt inslag.

Mottagning


Skolsköterskan har regelbundna tider för mottagning och telefonrådgivning på respektive skola. Eleverna kan uppsöka skolsköterskan i hälsofrågor och vårdnadshavare kan vända sig till skolsköterskan för råd i alla frågor som gäller barnets hälsa.

Tider för besök hos skolläkare sker i överenskommelse med skolsköterskan.


Samarbete med andra


Skolsköterskan och skolläkaren samarbetar med den övriga personalen i Elevhälsans resursteam och med skolpersonalen på respektive skola. Samarbete sker också med sjukvården vid remisskrivning mm.

Skolsköterskan fyller en viktig funktion som bevakare av elevernas arbetsmiljö – man kan se skolhälsovården som elevernas företagshälsovård.


Hälsofrämjande arbete


En viktig del av det hälsofrämjande arbetet är att eleven ska lära sig att förstå enkla samband mellan hur man lever och hur man mår och även hur eleven själv kan klara enklare sjukdomsproblem. Rökning, alkohol, droger samt sex- och samlevnadsfrågor är andra ämnen som berörs i de senare årskurserna i grundskolan och på gymnasiet.


Rutinprogram för hälsobesök och vaccinationer


F-klass

Hälsosamtal och undersökning av tillväxt, syn och hörsel. 


Åk 1

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.


Åk 2

Tillväxtkontroll, hälsosamtal,synkontroll vid behov.


Åk 3

-----


Åk 4

Hälsosamtal och undersökning av tillväxt, rygg, synkontroll vid behov.


Åk 5

Vaccination mot HPV, humant papillomvirus, för flickor.


Åk 6

-----


Åk 7

Hälsosamtal och undersökning av tillväxt och rygg. 


Åk 8

Vaccination mot difteri-stelkramp-kikhosta.


Gy år 1

Hälsobesök tillväxt, synkontroll vid behov.

  

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-11-06
Skriv ut

Skolläkare

Bo Magnusson
Nås via respektive sjuksköterska 


Skolsköterska och medicinskt ledningsansvarig
Jonsbo skola, Smedby skola, Garpenbergs skola

Lena Matsson 
0225-344 30
lena.matsson@hedemora.se

 

Skolsköterska
Vasaskolan

Susanne Sjöström
0225-342 41
susanne.sjoström@hedemora.se

 

Skolsköterska
Vikmanshyttans skola, Västerby skola


Pär Säfsten
0225-343 08
par.safsten@hedemora.seTill kommunens växel: 0225-340 00

Skolsköterska

Fyrklöverskolan

Katarina Herre
0225-342 51
katarina.herre@hedemora.se


Skolsköterska
Martin Koch-gymnasiet inkl. IM

Anna Stenerhag
0225-34060
anna.stenerhag@hedemora.se


Skolsköterska
Stureskolan

Anna Belin
0225-34253
anna.belin@hedemora.seVid sjukdom eller olycksfall kontakta din vårdcentral.