Elevhälsans medicinska insats

I skolhälsovården ingår obligatoriska hälsoundersökningar och vaccinationer som ett viktigt inslag.

Mottagning


Skolsköterskan har regelbundna tider för mottagning och telefonrådgivning på respektive skola. Eleverna kan uppsöka skolsköterskan i hälsofrågor och vårdnadshavare kan vända sig till skolsköterskan för råd i alla frågor som gäller barnets hälsa.

Tider för besök hos skolläkare sker i överenskommelse med skolsköterskan.


Samarbete med andra


Skolsköterskan och skolläkaren samarbetar med den övriga personalen i Elevhälsans resursteam och med skolpersonalen på respektive skola. Samarbete sker också med sjukvården vid remisskrivning mm.

Skolsköterskan fyller en viktig funktion som bevakare av elevernas arbetsmiljö – man kan se skolhälsovården som elevernas företagshälsovård.


Hälsofrämjande arbete


En viktig del av det hälsofrämjande arbetet är att eleven ska lära sig att förstå enkla samband mellan hur man lever och hur man mår och även hur eleven själv kan klara enklare sjukdomsproblem. Rökning, alkohol, droger samt sex- och samlevnadsfrågor är andra ämnen som berörs i de senare årskurserna i grundskolan och på gymnasiet.


Rutinprogram för hälsobesök och vaccinationer


 • F-klass
  Hälsosamtal och undersökning av tillväxt, syn och hörsel. 


 • Åk 1
  Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.


 • Åk 2
  Tillväxtkontroll, hälsosamtal,synkontroll vid behov.


 • Åk 3

 • Åk 4
  Hälsosamtal och undersökning av tillväxt, rygg, synkontroll vid behov.


 • Åk 5
  Vaccination mot HPV, humant papillomvirus.


 • Åk 6


 • Åk 7
  Hälsosamtal och undersökning av tillväxt och rygg. 


 • Åk 8
  Vaccination mot difteri-stelkramp-kikhosta.


 • Gy år 1
  Hälsobesök tillväxt, synkontroll vid behov.Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-08-08

Medicinskt ledningsansvarig
Lena Matsson 
0225-344 30
lena.matsson@hedemora.se


 Till kommunens växel: 0225-340 00

Skolsköterskor:


Vasaskolan, Vikmanshyttans skola

Pär Säfsten
0225-342 41
par.safsten@hedemora.se

Jonsbo skola, Smedby skola,
Garpenbergs skola
Lena Matsson 
0225-344 30
lena.matsson@hedemora.se

Fyrklöverskolan, Västerby skola
Britt Karls
0225-342 99

britt.karls@hedemora.se

Martin Koch-gymnasiet inkl. IM
Anna Stenerhag
0225-340 60
anna.stenerhag@hedemora.se

Stureskolan
Anna Belin
0225-342 53
anna.belin@hedemora.se

Vid sjukdom eller olycksfall kontakta din vårdcentral.