Du är här: Elevinfo

 

Se ditt schema här

Utöver lektionerna på schemat är eleverna i varje klass skyldiga att delta i aktiviteter som anordnas av skolan på håltimmar och dylikt. Samma regler som för övriga lektioner gäller i fråga om närvaro, om ej annat meddelas.Sjukanmälan

Om elev är sjuk och måste stanna hemma från skolan eller av någon annan anledning inte kan komma, är det viktigt att kontakta skolan och meddela det.
Vårdnadshavare till omyndig elev och myndiga elever ringer i första hand till Skola24-frånvaro, tel 0225-34305.Ledighetsansökan

Ledighet från skolarbetet kan fås om du har särskilda skäl och efter kontroll av hur skolarbetet fungerar. Handledaren/klassföreståndaren får bevilja högst tre dagar i följd och sammanlagt högst sex dagar per läsår. Längre ledighet måste beviljas av rektor. Ledighet för semesterresa med familj, under skoltid, ges endast vid särskilda skäl. Rektor får bevilja ledighet för enskild angelägenhet. Ledighet längre än 14 dagar innebär att studiemedlet dras in för den aktuella tiden (minst 1 månad).

Ansökan görs i Skola24.

Ogiltig frånvaro

När du tackar ja till en plats på Martin Koch-gymnasiet är du skyldig att vara närvarande under lektionerna om du inte har godkända skäl. Ogiltig frånvaro följs upp och kan leda till att ditt studiebidrag dras in.

 


Läsårstider 20/21

Busskort

Busskort (länskort) utdelas till elever, om skolvägen är 6 km eller längre (t.o.m. vårterminen det år man fyller 20 år), genom klassföreståndarens/handledarens försorg. Läsårskortet gäller för obegränsat resande alla dagar utom under jul- och sommarlov.
Stulet eller borttappat busskort ersätts ej av skolan.
Nytt busskort kan köpas på expeditionen till en kostnad av 300 kr.

Bad/gymkort i vasahallen

HÅLTIMMESBAD och STYRKETRÄNING

För 150 kr/termin kan du bada och gymma under dina håltimmar.
Köp av kort för håltimmesträning/bad sker i kassan på Vasahallen under ordinarie öppettider. Kortet gäller endast under höst och vårterminen.
Visa upp håltimmeskortet och din legitimation i badets kassa när du går in.

BAD

Tisdag – Torsdag 15:00-16:00
Fredag 13:00-16:00
Endast under våra ordinarie öppettider.

GYM (15-års gräns)

Måndag, Tisdag, Torsdag, Fredag 08.30 - 16.00
Onsdag 15.00 - 16.00

Du ska ha fått instruktioner av idrottslärare om hur utrustningen fungerar.
Vid utpassage efter kl. 16.15 kommer en avgift motsvarande träning (fn. 31:- ) att krävas.

Studiehörnan.

Vårt motto: En skola för alla!

Du som individ är unik -I studiehörnan hjälper Benita, Gary och Carina dig att få en undervisning efter dina förutsättningar.

Väkommen!