Kontakt

Miljöinspektör

Jan Alfredsson

0225-340 82Till kommunens växel: 0225-340 00
Dela sidan på sociala medier

Värmepumpar

En värmepump hämtar värme från jord, berg, luft, yt-eller grundvärme och avger den i bostaden. I värmepumpen cirkulerar ett köldmedium som flyttar värmen till husets uppvärmningssystem. Installation av värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och påverka dricksvattenförsörjningen. För att minska risken för sådana skador krävs att den som vill installera en värmepump för utvinning av värme ur jord, berg, yt-eller grundvatten först anmäler detta till miljö-och byggnämnden. Installation av luftvärmepumpar kräver ingen anmälan.


Anmälan
Anmälan ska inlämnas i god tid innan installationen. Påbörja inte installationsarbetet förrän du fått svar på anmälan. Beslutet som skickas som svar på anmälan innehåller krav på hur installationen ska utföras. De som inte anmäler installation av värmepump kan bli skyldig att betala miljösanktionsavgift.

För anmälan används den blankett som Hedemora kommun tillhandahåller (se blanketter). Till anmälningsblanketten ska det alltid bifogas en situationsplan som visar anläggningens placering, fastighetsgränser, byggnader, andra närliggande värmepumpsanläggningar och vattentäkter. Om anmälningsblanketten inte är fullständigt ifylld eller om korrekt situationsplan saknas kommer vi att begära in en komplettering innan anmälan behandlas.

Blankett anmälan

 

Grannar
Observera att om någon del av anläggningen förläggs utanför den egna fastigheten behövs ett medgivande från ägaren till aktuellt mark- eller vattenområde för att du ska ha rätt att ta området i anspråk. Servitut rekommenderas. Det är något som måste ordnas utöver anmälan. Anmälan handläggs enbart utifrån miljö- och hälsoskyddsaspekter och ger inte någon rätt att ta områden i anspråk. Grannar bör informeras inför anläggandet eftersom de kan ha synpunkter på placeringen t. ex. i förhållande till egna planerade energibrunnar, vattentäkter eller avloppsanläggningar. 

Avståndet mellan två energibrunnar bör vara minst 20 m för att de inte ska påverka varandras värmeuttag. Även om grannen inte har en energibrunn i dag så är det viktig att inte borra så nära grannens fastighet att det försvårar för grannen att i framtiden borra energibrunn. Ett lämpligt avstånd till grannfastigheten är därför minst 10 m. En energibrunn och en ytjordvärmeanläggning bedöms inte kunna påverka varandra och inte heller två ytjordvärmeanläggningar.


Installation
Borrning bör ske mer än 4 m från hus eller rörgrav. Om värmeuttaget är för högt jämfört med borrdjupet kan frysskador uppstå på huset eller rören i rörgraven.

Den entreprenör som anlitas för installationen bör vara certifierad. Vid borrning för bergvärme ska borrningen utföras enligt ” Normbrunn – 07 ” , som är en vägledning för utförande av vatten-och energibrunnar. Borrningen bör utföras av en certifierad borrfirma som kan ta ansvar för eventuella miljöskador som uppkommer vid borrningen. Alla certifierade borrfirmor har en ansvarsförsäkring.

 

Visning av el,-vatten,-och avloppsledningar på Din fastighet görs av Hedemora Energi tel 0225/349 00.


Länkar:

Blanketter & Information

Normbrunn -07

Certifierade brunnsborrare

 

Branschorganisationer:

Avantisystem

Geotec

Svepinfo


Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-01-26