Förberedelser för dubbelspår på Dalabanan

Hedemora station, gul byggnad och spår.

I sommar ska Trafikverket arbeta med att förbereda järnvägen i Hedemora för bland annat dubbelspår.

Trafikverket genomför flera åtgärder längs med Dalabanan som ska höja och förbättra kapaciteten längs med järnvägen. För Hedemora innebär åtgärderna att det kommer bli en ny mötesstation vid Lustån, söder om Hedemora. På Hedemora station blir dubbelspåret längre och spårväxlar ska bytas. 

De kapacitetshöjande åtgärderna ska både minska restiden och öka antalet avgångar på Dalabanan.

Plankorsningen vid Sturegatan

För att kunna förlänga spåret söderut måste Trafikverket stänga plankorsningen, bilöverfarten,  d Sturegatan. Det blir en nödvändig åtgärd eftersom nya bomanläggningar inte får byggas där järnvägsspåren är dubbla, enligt gällande regelverk.

För att underlätta för biltrafik som påverkas av den stängda plankorsningen förbättrar Trafikverket bil- och cykelväg i det närmast liggande området både avseende vägstandarden och trafiksäkerheten. Från gångtunneln vid tågstationen längs med Västra Järnvägsgatan blir det en ny gång- och cykelväg fram till Brunnsjögatsleden, där den nuvarande gång- och cykelvägen börjar idag.

Åtgärder för ökad trygghet och säkerhet längs Västra Järnvägsgatan

Andra åtgärder som är en följd av Trafikverkets arbete på järnvägen är att skapa en större trygghet vid gångtunneln. Därför sänker vi nuvarande stödmur ut mot gatan för att öka insynen i tunneln och sätter upp mer belysning i området.

Ett långsiktigt samarbete mellan Trafikverket och Hedemora kommun där målet är att binda ihop stadsdelarna på ömse sidor av järnvägen pågår också.

- Utvecklingen med dubbelspår på Dalabanan gynnar Hedemoraborna lokalt men också Dalarna i stort. Det här är en viktig satsning som ökar Hedemoras attraktivitet som bostads- och etableringsort, säger Erik Olsson, förvaltningschef Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen/Henrik Selin, ordförande för Miljö och samhällsbygnadsnämnden.

Läs mer: Vägarbeten på Västra Järnvägsgatan (hedemora.se)

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-05-25

Startsida